Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2013-ban október 7-13. között került sor Nagykátán a városi könyvtárban az Országos Könyvtári Napok helyi rendezvényeire. KÉPEK

Szőke Attila képei arról árulkodnak, hogy idén is nagy volt az érdeklődés a tápiószentmártoni Hurkatöltő Fesztiválon. Beszélünk még erről, és saját tpk-s képeinket is rövidesen közöljük majd.

 

Czakó György, Nagykáta város Pro Urbe díjasa, a Képviselő-testület tagja, a Gazdakör és a KALOT nagykátai szervezeteinek prominense, tegnap, 2013.10.31-én, éltének 69. évében elhunyt. Temetése 2013.11.07-én, 14 órakor, Nagykátán lesz. A gyászmisére a temetés után nagyjából 15 órakor kerül sor a katolikus templomban.

Gyuri bácsi bőkezű adományozója volt a katolikus egyháznak, számos nagykátai nemes ügyet támogatott. Fáradhatatlan munkása, szervezője, segítője volt sok-sok jó szándékú kezdeményezésnek, hagyományőrző programnak.Képek

Mi, „tapiokulturások”, mindig meghívottjai voltunk a Nagy Gyuri bácsival közösen szervezett Arató napoknak. Soha nem mulasztotta el, hogy akár a Gazdanapi expón, akár a majálisokon asztalához invitáljon minket is. Ügyünket biztató figyelmével kísérte. Mosolya, barátsága nagyon fog hiányozni nekünk is.

Nyugodjék békében.

 

Léleknyitogatók sikere

Mondhatnám azt is: az adománygyűjtőké. Akik most nem betegeknek, rászorulóknak, gyűjtöttek, hanem emlékszoborra, művészeti alkotásra. Olyanra, amely egyben mementója is egy korszak képviselőinek. Tiszteletadás két nemesen egyszerű, bölcs fivér előtt, akik a legtöbbet tették településünkért: családi műkincsgyűjteményüket, szépséges parkkal körülvett kúriájukat a nemzetnek adományozták, és megteremtették a tápiószelei múzeumot.

Vér János barátom és tápióbicskei Bitskey Gáspár Hagyományőrző Tüzércsapat tagjai nagyon sokat tettek már a határon túli magyarság ügyének Tápió menti népszerűsítéséért. Nem csak rendszeresen jelen vannak az erdélyi barátaik ottani akcióin, de sok-sok székely csapatot – legyen az a csodálatos Gyermekfilharmónia, vagy a Tavaszi Emlékhadjáratra érkező huszárbandérium – láttak már vendégül Tápióbicskén. tpkTLképek
Úgy gondolták, hogy a Székelyek Nagy Meneteléséhez oly módon csatlakoznak, hogy azzal egy időben, a vasárnapi szentmise után, a katolikus templom előtt demonstrálnak.
Tóth András plébános úr rövid beszédével, és két ágyúlövéssel üzentek székely barátaiknak: „Veletek vagyunk! Harcoljátok ki, ami jár nektek!”

 

Sok százan kísértük utolsó útjára Czakó Györgyöt, Nagykátán. Nyugodjék békében! Őrizzük meg emlékét, becsülettel!

 

Október 22-én a nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola 4.b osztályának tanulói tartottak méltó megemlékezést az 1956-os forradalomról a Zárda utcai iskola tornatermében.tpkTKképek

A színvonalas, precízen rendezett és ügyesen előadott közel fél órás színpadi jelenetsort Bodócsné Horváth Katalin osztályfőnök állította össze és vitte közönség elé. A nézőtéren megjelent kisdiákok, tanárok és szülők nagy érdeklődéssel és odafigyeléssel követték a színpadon folyó eseményeket, amelyeket a szereplők igazi átéléssel adtak elő. Zene, vers, próza és sok-sok játékelem tarkította a kiselőadást, amelyre annak rendezője és szereplői is joggal lehetnek büszkék.

A kisiskolások után másnap a nagyobbak és a felnőttek emlékeztek a Szabadság téren, majd a Városi Művelődési Központban. tpkTKképek

Teréki Krisztián

 

tpkTLképek
A Tápió-vidék egyik legjelentősebb kulturális, művészeti eseménye!

A „bácsik” mindig is itt voltak, soha nem hagyták el őrhelyüket, bár menekülhettek volna akár a németek, akár az oroszok, akár a kommunisták elől is, de nem mozdultak. Minden hősi póz nélkül, szerényen, végtelen türelemmel nem csak birtokolták, de szívós munkával egyre gyarapították és önzetlenül megosztották a tudós-Blaskovichok szellemi-kulturális vagyonát. Haláluk után sem hagyták el a tápiószelei Blaskovich-kúriát. Utódaik, a múzeum mindenkori őrzői, munkatársai a mai napig őrzik Blaskovich György és Blaskovich János szellemiségét.

"Csillagok közt él már,
angyalok közt jár,
ott, hol csendből épül vár,
s igaz lelkére az Isten vigyáz már."

Pünkösdkor, a tájház avatásakor nem gondoltuk volna, hogy ilyen rövid időt ad nekünk a sors arra, hogy Böske néni átadja azokat az ismereteket, amelyeket még nem osztott meg velünk. Ilyenkor érezzük csak igazán, hogy mennyire igaz a közmondás: Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Az utolsó napjait éljük még annak a kornak, hogy felkutassuk és megmentsük azokat az értékeket, amit a népi kultúra magában rejt.