Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendõben bõven ehessenek, ihassanak. Úgy tartották, minél többet isznak, annál több erõt és egészséget isznak magukba.

Talán már négy éve is van annak, hogy a nagykátai mûvelõdési központban összejöttek azok asszonyok, lányok, akik a kézmûves mesterségek iránt érdeklõdnek. A klub nyitott, szívesen és örömmel várják a kezdõket is.

Néhány nappal ezelõtt már írtunk arról, hogy a nagykátai Vállakózók Klubjának tagjai és szimpatizánsai felújították a romos állapotban lévõ keresztet. A város és a Jászberény közötti országút jobb oldalán álló feszület nem csak vallási értéke, de mûemlék jellege miatt is megõrzendõ, megóvandó emlékmû.  VIDEO

Basa László tanár úr (Mátray Gábor Általános Iskola, Nagykáta) nem csak az idei, október 6-i megemlékezésekre tekint vissza.

Írásában a nagykátai gyermek-hagyományõrzõk munkáját, tevékenységét is bemutatja.

A jószágtartó gazdák és a pásztorok védõszentjükként tisztelték Szent Vendelt. Szobrokat állítottak számára, melyeken pásztoröltözetben ábrázolják, lábánál kutyával és báránnyal.