Az 1848/49-es szabadságharc tábori lelkészére, a 200 éve született Bobory Károlyra emlékezik Basa László.

A ceglédi születésû történelmi személyiség a szabadságharc bukása után is részt vállalt egy újabb felkelés elõkészítésében. Több éves raboskodása után, életét nagykátai plébánosként fejezte be.

Méltó emlékhelyének rendezése, kialakítása reánk vár.

Néhány oldallal ezelõtt márt írtunk a Nagykáta Barátainak Köre Honvédtüzér Hagyományõrzõ Csapatának olaszországi útjáról. A külföldön is mindig népszerû csapat folyamatoson kapja a nemzetközi hagyományõrzõ rendezvények meghívásait. Legutóbbi olaszországi útjuk után ismét visszatértek az I. világháborúban sok magyar katona által végig harcolt csaták helyszínére.

 Basa László tanár úr a 15. születésnapját ünneplõ, nagykátai hagyományõrzõ gyerekcsapatok történetére tekint vissza.

Szomorú hangulatú utóirattal egészítette ki írását.

A szomszédok azt mondják, náluk igazán soha nem szünetelt ez a valamikor elmaradhatatlan népszokás. Az azonban igaz, hogy az elmúlt években a helyi lokálpatrióták, nevelõk segítségével rendszeressé vált a gyerekek betlehemezése. Idén két, 5-6 fiatalból álló csapat járta az utcákat, kopogtatott az ajtókon, csengetett a kapukban. Szépen beöltözve, bundában, kucsmában, pásztorbottal a kezükben, kistemplommal a nyakukban, a betanult mondókájukkal a fejükben, jó szándékkal a szívükben kértek bebocsátást, a vendéget fogadó háziak portájára.

Basa László, a nagykátai Mátray Gábor Általános Iskola történelem tanára, helytörténész a város kiemelkedő XIX. századi polihisztoráról írt tanulmányt. Az írás Mátray Gábor születésének 210. évfordulója alkalmából készült el.