A nagykátai Kossuth Lajos Hagyományõrzõ Csapat fiataljai Basa László tanár úr vezetésével 2004 óta igyekeznek a Tápió-mente kuruc-kori emlékeit ápolni. A csapatvezetõ mostani írása az idei szentmártonkátai emlékezéseket idézi meg.

20. alkalommal vállalkoztak arra a magyar katonai hagyományõrzõk, hogy külföldi társaikkal együtt járják be az 1848-49-es szabadságharc Tavaszi Hadjáratának helyszíneit. Évrõl évre egyre többen csatlakoztak és csatlakoznak a valamikori kezdeményezõkhöz és – ahogyan Basa László cikkében megfogalmazta – mûfajában Közép-Európa legjelentõsebb vállalkozásává nõtte ki magát ezen esemény.

 Már a mai napon, március 29-én megtörtént a Tavaszi Emlékhadjárat elsõ eseményé.

Nagykátán a Magyarország Felfedezõi Szövetség helyi- és vendégcsapatainak felvonulásával, új tagok avatásával kezdõdött el a több helyszínen és több napon át tartó rendezvénysorozat.

Basa László szabálytalan haditudósítása a 20. Tavaszi Emlékhadjáratról

  Hazai és külföldi katonai hagyományõrzõ csapatok látványos túrával emlékeznek a Don-kanyarban, 1943. január 12-én és az azt követõ napok harcaiban, a visszavonulás alatt hõsi halált halt magyar katonákra.