A Nagykátai Hagyományõrzõ Honvédtüzér Csapat helyettünk is tisztelgett azon magyar katonák emléke elõtt, akik az I. világháborúban, Olaszországban estek el. (A hadtörténelmi adatok alapján tudjuk, hogy a Monte Grappa véres csataterére,  a Nagykátáról és környékérõl sorozott  csapatokat is kivezényelték!)

1. Jászberény város fõtere a XIX. században. Jobbról a városháza emeletes épülete. Reprodukció. A Tápió mente legjelentõsebb részesedése a nemzet történelmébõl, ahol minden magyar gyerek a történelemkönyvek lapjáról ismerkedik Pest megye délkeleti szegletétével: ez az esemény a tavaszi hadjárat során, az 1849. április 4-én zajlott tápióbicskei ütközet.

Basa László írása

Basa László helytörténész  Nagykáta és a Tápiómente elsõ országgyûlési képviselõjének, Patay Józsefnek a szülõfalujában, Taktabájon járt. A Kossuth-kortárs politikus életútjának ismerete, megismertetése, emlékének ápolása - akár a nagykátai kopjafás emlékhelyen is - az utókor, azaz a mi nemes kötelességünk is lehet.

Újra szüreti felvonulást tartottak Tápióbicskén. A hangulatra és az érdeklõdõk számára nem lehetett panasz.

Családi-baráti rendezvénynek szánták a nagykátai gazdák, Nagy György és Czakó György azt a homokdûlõi vigadalmat, aminek apropóját az aratás adta. No, hangos betakarító gépek dübörgése nem nyomta el a szûknek igazán nem mondható – voltunk vagy százan – család vidám zsivaját.