A Nagykátai Hagyományõrzõ Honvédtüzér Csapat olaszországi útjáról már beszámolt Káplár Béla, parancsnok úr. Most egy rövid, de rendkívül látványos felvételt közlünk a viharos Pasubióról, ahol a nemzeti lobogóval és díszsortûzzel tisztelegtek a nagykátaiak a magyar honvédek földi maradványait is õrzõ sírkamra elõtt.

A felvételt Víghné Hegedûs Ágnes készítette.

Tápióbicske polgármesterének, alpolgármesterének, a Tápióbicskei Baráti Kör vezetõjének jelenlétében, a Tápió partján álló szobor előtt mondott ünnepi megemlékezõ beszédet dr. Szabó János József hadtörténész-ezredes. 

Kötelesség.

Borzongatóan szép szó. Aki teljesíti, tiszteletet érdemel. Jutalma mások megbecsülése és ami ennél sokkal fontosabb: az önbecsülés.

Az Aradi Vértanúkra, Batthyányi Lajos miniszterelnökre és az 1848-49-es szabadságharc hősi halottjaira, köztük a nagykátai temetőben nyugvó honvédekre emlékező műsor, a Damjanich János Gimnázium előkertjében, hétfőn, 18 óra 30 perckor kezdődik, majd a Damjanich-szobor és honvédsírok megkoszorúzásával, mécsesek, gyertyák gyújtásával záródik.
Kossuth Lajos (1802-1894) (reprodukció)A Kossuth Szövetség öt tápiómenti településnek adományozott „Kossuth-emlékhely” megtisztelõ címet. Ebbõl három helyen maga a nagy magyar 1849-es ott járta alapozta meg emléke késõbbi kultuszát, ez volt Nagykáta, Szentmártonkáta, Kóka.
Basa László tanulmánya