90 éve fejezõdött be a Nagy Háború.

Akkor még nem számozták, nem tudták, hogy lesz még több. Akkor még így hívták: a Nagy Háború.           

Káplár Béla visszaemlékezése

1.        (Dia-525) A nagykátai temetőben levő honvédparcella képe 1984-ben. A fejfákon levő azonos szövegű táblát a HNF nagykátai szervezete helyezte el, s azt tartalmazza, hogy itt a tápióbicskei ütközetben megsebesült, majd a nagykátai hadikórházban elhunyt honvéd nyugszik.Nemrég, október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján gimnazisták kezében tartott lobogó fáklyák fényénél keresték fel diákok és felnőttek a nagykátai temetőt.                                       

Basa László írása

Az „is-t” el is hagyhatnám, mert bár a fenti címben jelzett „mûfaj” kapcsán több település sikerrel rendezett és rendez szépszámú közönséget vonzó õszi programot, az alsóhegyi Tóth Pincében bizonyára másra számíthatnak majd a résztvevõk.

1. Az 1848. szeptember 29-iki pákozdi csata képe korabeli metszeten ábrázolva.(reprodukció)       

Basa László írása.      

Kettõs évforduló, a pákozdi csata 160., a csata újkori emlékápolásában való elsõ nagykátai részvétel 10. évfordulója indokolja ezt a visszatekintést. 

Galéria