Basa László kat.hő. tüzérszázados, a nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat vezetője, helytörténész az 1848-49-es szabadságharc egyik tápiószelei eseményének emléket állító ünnepségről számol be írásában és képeivel.

Nagykáta városa régi adósságát törlesztette, amikor 2009 nyarán felújította a Szabadság téren levő, a tápióbicskei ütközet emlékére 1897-ben felavatott emlékművét. A több mint száz éves szobor az elmúlt évek során meglehetősen mállékony állapotba került, s amíg körülötte megújult a park, addig annak dísze, legrégibb műtárgya bántóan mutatta az idő kérlelhetetlen múlását.    Basa László írása

„2001. évi LXIII. Törvény, a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről

3. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése kifejezi azon meggyőződését, hogy az állami szervek, a helyi önkormányzatok, az egyházak, a társadalmi szervezetek, a magyar nemzet fiai és leányai minden évben, a Magyar Hősök Emlékünnepén méltó megemlékezés keretében leróják hálájukat és kegyeletüket az elmúlt ezredév magyar hőseinek.”

A nagykátai zsidó-történelem 2009-ben is rendelkezik számos, meghatározó jelentőségű évfordulóval.                                                         Basa László helytörténész írása.

Osvald László, ny. középiskolai tanár visszatekintése

25 éve, 1984 májusában kereste meg Nagykáta tanácselnökét Alfonsine küldöttsége, hogy az 1962 óta létező, de inkább csak néhány család kapcsolatán nyugvó, félig alvó testvérvárosi kapcsolatról tárgyaljon a nagykátai vezetőkkel.