Szeptember 25-én a Lengyel Köztársaság képviseletében a Joanna Stempinska nagykövet asszony kíván a 70 évvel ezelőtti nagykátaiak emberségére emlékezni. A Tápió-vidék és Nagykáta egyik szép történelmi eseményét dolgozza fel írásában Basa László, helytörténész.

A magyar történelem jelenleg is sokat vitatott eseménye, az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság 90. évfordulója szinte visszhang nélkül múlt el. A rendszerváltozás előtt ez a dátum kiemelt ünnep volt, a kerek évfordulók során több hónapos „ráhangolási” szakasz előzte meg. Egykori vöröskatonákat kerestek fel az úttörők, emlékműveket avattak és koszorúztak, korabeli páncélvonat járta az országot, kiállítások idézték fel a legendássá avatott 133 nap eseményeit.

 

Hivatalosan Tápió-Vidék  Ágyszántó és Lófogatú Szántóversenye címet kapta a farmosiak által már nem is  először megrendezett nyári program. Az előző évek sikerét jelzi az is, hogy idén 24 versenyzőre szaporodott a megmérettetésre jelentkezők száma.

 Harmadik alkalommal rendeztek aratóversenyt Nagykátán.

 

„Fiúk! Előre!”

Új könyv a tápióbicskei ütközetben résztvevő 6. „Veszprémi” zászlóaljról

Kétségtelen, hogy az általános iskolai történelem tankönyvek egyedül csak Tápióbicske és a tavaszi hadjárat véres ütközetét említik egyedül régiónk históriájából.