Egy történet azokról, akik magyarok akartak maradni.  Élve vagy holtan.

Nagykáta, Művelődési Központ , 2010. Január 14./csütörtök/ 18.00 óra.

A film után Szabó József hadtörténész tart előadást.

Valahogy úgy alakult ez az utóbbi 65 esztendő, hogy minden bűnünket százszor meggyóntuk már, és saját fejünkre állandóan hamut szórunk.

A Nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat tevékenysége messze nem merül ki a látványos felvonulásokban, hadijátékokban. A csapat tagjai a határon túli magyarsággal is tartják a kapcsolatot, és rendszeresen szerveznek gyűjtéseket, karitatív utakat is.

 

Minden esztendőben megemlékeznek a magyar katonák hősiességéről, áldozathozataláról. A május utolsó vasárnapjára eső Hősök Napja mellett, a Don-kanyarban elesett honvédek emléke előtt januárban, idén 10-én tisztelegnek.

 

2010. január 2.                                       Tarnavölgyi László

Könyv a Közép-Tiszai hadsereg tápiómenti tartózkodásáról és a turai lovasütközetről.

 

„Aki a múltját elfelejti, azt a világ is elfelejti! – írta egy francia szerzetes. Múltunk elhallgatásával saját magunkat és gyermekeinket fosztjuk meg a jövőtől.             Basa László tanulmánya

Basa László tanulmánya Petőfi Sándor életének Tápó-vidéki vonatkozásait veszi sorba.

Senki sem száll vitába azzal a megállapítással, hogy Petőfi Sándor a magyar irodalom, a magyar költészet legnagyobb alakja.

200 éve született Józef Wysocki tábornok                       Basa László tanulmánya

 

Nagykáta és a Tápiómente 2009-ben több rendezvénnyel emlékezett a magyar-lengyel barátság helyi kezdetének 160. évfordulójára. 1848-49-ben mintegy 4 ezer lengyel harcolt a magyar nép szabadságáért.