Basa László, nagykátai pedagógus több évtizedes helytörténeti kutató munkálkodása minidig is túlmutatott a kisváros határain. Nyugdíjas értelmiségiként - egy kicsit több szabadidővel gazdálkodva -, még inkább a Tápió-vidék egészére tekint, amikor annak nagyjairól, múltjáról, értékeiről, kiemelkedő értékkel bíró kulturális eseményeiről ír. A tapiokultura.hu hatodik éve közli örömmel a Tanár úr tanulmányait, beszámolóit, így őszinte köszönettel gratulálunk a honlapunkon megjelenő alábbi, 200. írásához is!