KP1 kicsiTápió mentéért díjat adományozunk Kucza Péternek a Tápió-vidék kor-, ipar-, helytörténeti és képzőművészeti dokumentumainak félévszázados, tudományos igényességű gyűjtéséért, az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű Tápió menti képeslapgyűjteményének létrehozásáért, gondozásáért, feldolgozásáért, az ezeket bemutató, kimagasló színvonalú 17 könyve megírásáért, szerkesztéséért, a hazai és nemzetközi szakkiállításokon elér nívódíjaiért, a Tápió mente településeinek kutatásáért. 
Laudáció (a "Bővebbenben"):

 

Kucza Péter gyermekkora óta kíváncsi szülővárosa Nagykáta és az azt körülvevő települések múltjára, amelyet immár közel félévszázada tudatosan kutat. Munkájával, vállalkozásaival egyenértékű életcéljává vált, hogy e szenvedélyes kutatást minél szakszerűbben, tudományos igényeséggel végezze. Gyűjtési szenvedélye Nagykáta és a Tápió-vidék szinte minden írott történeti emlékére – könyvek, térképek, dokumentumok, fotók és képeslapok – kiterjed. Mára hatalmassá váló gyűjteménye, annak tudatos építése, folyamatos feldolgozása, kiterjedt kapcsolatai miatt a helytörténész, történész és professzionális könyvtári-, levéltári társadalomban is tisztelet és elismerés övezi.

Gyűjteményének nemcsak felbecsülhetetlen szellemi értéke van, de jelentős költsége is volt ezek megvásárlásának is, amely költségeket ehhez Kucza Péter maga biztosította és biztosítja. Kucza Péter azon vállalkozó kevesek egyike, aki személyes boldogulásából fakadóan egy nemes cél érdekében a tágabb közössége kulturális-történeti értékeinek megőrzésére és gyarapítására sem sajnál a saját vagyonából való támogatást.

 

Kuczakönyvek egyben1 kicsi

 

Munkásságának a Tápió mente szempontjából kiemelkedő fontosságú részét képezik 1995 óta írt, szerkesztett illetve társszerkesztett könyvei. Ezen művekben Nagykáta és a Tápió-vidék kor-, ipar-, helytörténeti és képzőművészeti értékeit többszörösen ellenőrzött történeti hűséggel, pontos adatokkal, saját dokumentum- és páratlan fotó és képeslap gyűjteményének illusztrálásával mutatja be. E könyvek mindegyikét kivétel nélkül kiemelkedő szakemberek lektorálták. Könyvészeti szempontból különleges esztétikai alkotások születtek, amely gazdag és szinte teljes egészében elsőként publikált képanyagának és a magyarázó szövegeknek elhelyezése, aránya, a magas nyomdai minőségük miatt is kiemelkedő értékük van.

Kucza Péter szakmai nagyvonalúságának bizonyítéka, hogy szülővárosán, Nagykátán kívül, 2013 óta eddig nyolc Tápió-vidéki település helytörténészének segített abban, hogy velük közösen alkotva, kutatva, számukra magángyűjteményét, kiterjedt szakmai kapcsolatait is biztosítva elkészülhessenek ezen települések igényes, sorozatba illő képes krónikái is.

Mindezen művek mindegyike hozzájárul ahhoz, hogy a jelen kor Tápió-vidéki polgárában erősödjön a szűkebb pátriájával való azonosságtudat, a lokálpatriotizmus érzése.

E téren kiemelkedő jelentőségű könyvei közül, a hazai hadtörténész kiválósággal, dr. Hermann Róberttel közösen írt és 2002-ben megjelent, több, csak Kucza Péter tulajdonában meglévő, felbecsülhetetlen nemzeti értékkel bíró dokumentumot is publikáló „Szabadság a Tápió-vidéken” c. alkotás.

Kucza Péter gyűjteményei, könyvei rendszeresen szerepelnek a rangos hazai és nemzetközi szakkiállításokon, amelyeken rendre nívódíjakkal jutalmazzák ezeket. A teljességre való törekvés nélkül:

A Tápió-vidék településeit bemutató, 2000-ben megjelent az „Ahogyan nagyszüleink látták” című mű ugyanebben az évben a Budai Várban megrendezett nemzetközi Alpok-Adria Postatörténeti kiállításon Aranyérmet kapott.

1997-ben Rómában, 2009-ben a Magyar Nemzeti Múzeumban és ugyanebben az évben a Budapesti Történeti Múzeumban is Aranyéremmel jutalmazta a szakmai zsűri Kucza Péter kiállítását.

Kucza Péter gyűjtőszenvedélyének köszönhetően sok-sok Tápió menti dokumentum, régi könyv, levéltári ritkaság, képeslap található gyűjteményében, amelyek gyönyörű könyvek sorozatában jelentek meg az elmúlt évtizedekben. Ezekkel hozzájárult a Tápió-vidék települései helytörténeti értékeinek megmentéséhez, a régi idők hangulatának megidézéséhez, a honismereti munka rendszeressé, értékessé tételéhez. Személye, munkássága más, fiatal települési helytörténészeket is inspirál. Mindezt történeti objektivitással tette és teszi ma is. Nem egy álromantikus, idillikus korképet rajzol meg, hanem illusztrálja a magyar történelmet a maga eredményeivel, nehézségeivel, ellentmondásaival együtt, és úgy mesél a „boldog békeidőkről”, ahogy az a volt, ahogy az hiteles dokumentumaiból, képeiből, forrásaiból valósan megidézhető.

Ezeket a könyveket több évtizedes gyűjtőmunkával megszerzett dokumentumok közreadásával, érthető szövegekkel, rendkívüli grafikai igényeséggel, nagy gonddal összeállított, esztétikus díszítéssel, művészi nyomdatechnikával, a települések iránti tisztelettel és a jövő megbecsülésének reményében készíti el a maga és sokak örömére egyaránt.

A Tápió mentén élő, alkotó, vagy innen származó korábbi tudósok munkájának méltósága érződik Kucza Péter nagykátai gyűjtő könyvkiadói, írói, szerkesztői tevékenységében, abban a következetes fáradhatatlanságban, amivel azt a könyvtárat családi otthonában létrehozta, amely számtalan olyan könyvet, térképet, albumot tudhat magáénak, amivel még Nemzeti Könyvtárunk sem rendelkezik. Gyűjteményéből kiemelkedik Magyarország egyik legkomplexebb 1848/49-es forrásgyűjteménye, amely számos hazai elismert történésznek és kutatónak jelent alapot munkájuk során. Kiemelkedő, az egész országban egyedi értékkel bír a XIX. sz. végétől a XX. sz. közepéig datált képeslapgyűjteménye, amely egy táj- és közigazgatási egységet, a Tápió mentét a teljeségre törekvés szándékával mutat meg. E képek a múlt igaz rögzítésén, megörökítésén túl megbízható alapot adnak azoknak, akik településük világháborúk, forradalmak, a politikai rendszerek ostoba rombolási szándéka és eleink egy részének nemtörődömsége miatt megsemmisült, megrongálódott köztéri értékeit, egyedi arculatát kívánják majdan műemlékvédelmi igényeséggel rekonstruálni.

Kucza Péter saját anyagi áldozatvállalása és rendkívüli jelentőségű alkotó munkája mellett sosem törekedett nyilvános elismerésekre. Áldozatos munkája példaértékű lehet a Tápió mentén alkotók, kutatók, vállalkozók és településeink vezetői számára is.

 

(Szívesen és köszönettel vesszük írásaink privát megosztását, kérjük azonban a nem civil, kereskedelmi vagy politikai közösségi felületek, honlapok stb. tulajdonosait, hogy ők is szorítkozzanak a megosztásra és a képeket ne emeljék át! Honalunk írásai egészükben nem vehetők át, nem emelhetők át más felületekre, de azok kezdősorai - maximum egy bekezdésnyi terjedelemben –felhasználhatók, ha a forrás megjelölése után a honlapunkon lévő eredeti tartalomra mutató hivatkozás kerül elhelyezésre. Köszönjük szépen!)