Zsámboki népdalok

Újabb kiadvánnyal gazdagodott a Pest megyei értékek tára. A Tápió mente szomszédságában található Galga menti település dokumentált népdalos és népzenei hagyománya, illetve a megalakult hagyományőrző csoport múltja már közel egy évszázadra vezethető vissza.

A népviseletéről, népszokásairól is ismert településen a hagyományőrzés kiemelt fontossággal bír és mindezeket a népművészeti értékeket igyekeznek generációról-generációra átadni, illetve megmutatni a településen túlról érkezőknek is számos rendezvényükön, mint például az évek óta minden évben megrendezésre kerülő „Lecsót a Keceléből” elnevezésű hagyományőrző fesztiválon, ahol többek közt az egyik legfőbb turistalátványosság a híres „Zsámboki lakodalmas” előadása.

Most egy kiemelten fontos kiadvány készülhetett el Zsámbok Község Önkormányzatának kiadásában, mely összefoglalja mindazokat a népdalos és népi játékos értékeket, melyeket az 1970-es évek óta folyamatosan dokumentálnak a kutatók.

Tímár Sándor, Kossuth-díjas koreográfus, néptáncpedagógus, a Nemzet Művésze látogatott első alkalommal a településre 1976-ban, aki több helyi énekest is megörökített, többek közt Lapu Istvánnét is, akiről a zsámboki Tájházat nevezték el helyi népművészeti munkásságainak érdeme előtt kifejtett tiszteletből. Idén, 2020. április 16-án lenne 100 éves Zsámbok talán legismertebb népdalénekese, helyi népművészeti értékük legfőbb kutatója.

Martin György és kutatócsoportja még ugyanebben az évben megörökítette a helyi néptáncot, ez által a helyi népviseletet, a népdalokat, a Zsámboki lakodalmas pedig a településen túlra is eljutott, számtalan néptáncegyüttes (pl: Jászság Népi Együttes) repertoárját képezve.

Az 1980-as években Györe Béláné, zsámboki tanítónő kutatómunkájának érdeme, hogy az 1990-ben, Maczkó Mária és Rónai Lajos szerkesztésében megjelent „Rózsát ültettem a gyalogútra” című Galga menti népdaloskönyv megjelenésénél Zsámbok népdalai is szerepeltek.

1994-ben Alföldy-Boruss István, a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek igazgatója készítette el Palásti Béla, a zsámboki Művelődési Ház akkori igazgatójának szervezésében a „Zsámbok felett…” című népdalos, népzenei kazettát, mellyel csak kevés magyar együttes büszkélkedhetett a saját kulturális értékek kiadványon történő megjelentetése kapcsán. A kutatómunkát 2016 és 2019 között Terék József, Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense végezte el, aki a Zsámboki Asszonykórus valamennyi tagját, illetve azokat a helyi asszonyokat énekeltette meg, akik vállalták a feladatot, hogy Zsámbok népdalos értékeit örökítsék meg az utókor számára.

A 2019. évi Hungarikum pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt a kiadvány elkészítésére, megvalósítására, mely a sikeres pályázatnak köszönhetően most megvalósult. A kiadványban összesen 47 helyi népi játék és 104 helyi népdal szerepel, melyek tudo mányos szempontból kerültek rendszerezésre. A kiadványban valamennyi kutató munkásságának válogatott anyaga megtalálható. A szakmai munka köszönhető a kiadvány lektorának, Dr. Lázár Katalinnak, a MTA BTK Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársának, aki Terék József többedik kiadványát segíti szakmailag 2014 óta folyamatosan. Terék József 2009 óta már több mint 30 kiadványt készített el zeneszerzőként, kutatóként, zenei rendezőként, szerkesztőként, főleg a Tápió mente és a Galga mente kulturális értékeinek dokumentálása, illetve publikációja tekintetében, melyek mára oktatási segédanyagként funkcionálnak valamennyi érintett településen, illetve több kiadványa már a Zeneakadémia Népzene tanszékén is.

A Zsámboki népdalos könyv DVD-ROM melléklettel együtt készült el, melynek segítségével a kottákban megjelenő dallam- és szövegvariánsok életre kelnek, egyúttal mindenki számára meghallgathatók és hitelesen tanulhatók, megtaníthatók.

A kulturális örökségvédelmi szempontból is kiemelkedő kiadvány elkészültével kijelenthető, hogy Lapu Istvánné 1986-ban megjelent könyvének népdalos és népi játékos tartalmát az 1994-ben elkészült zsámboki kazetta tartalmával együtt felhasználva, majd mindezeket az új és régi kutatási ismeretekkel kiegészítve egy teljes képet kaphatunk Zsámbok népdalos értékeiről, melyben hatalmas segítség volt a most még jó egészségnek örvendő helyi énekesek önzetlen segítségnyújtása, valamint Zsámbok Község Önkormányzata sikeres pályázata.

A kiadvány szerkesztője: Terék József – Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense

Lektorálta: Dr. Lázár Katalin – MTA BTK Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa

Kiadó: Zsámbok Község Önkormányzata, Holló Ilona polgármester asszony

A könyv bemutatójáról, illetve a megjelenést követően a megvásárlás lehetőségéről az alábbi oldalon lehet érdeklődni:

https://zsambok.asp.lgov.hu/