Az Alfonsine - Nagykáta testvérvárosi kapcsolat történetében a legjelentõsebb esemény kétségtelen az 1987-ben lezajlott Béke Határok Nélkül futóstaféta volt.       
Osvald László írása 

I Nostri Amici Alfonsinesi possono leggere questo articolo qui!

21 éve, április végén és május elején néhány napig gyakran forgott e két helység neve a sajtóban, mégpedig egy békedelegáció útja kapcsán. A küldöttség  Alfonsinébõl érkezett  Nagykátára, sportoló tagjai futva tették meg a több mint 1000 km-es utat.

Alfonsine vezetõi már 1986-ban elhatározták, hogy béke-delegációt indítanak Magyarországra, hogy így tegyék emlékezetessé a két város negyedszázados barátsági kapcsolatát. Az akció jelszava: Béke Határok Nélkül. Az akkori olasz köztársasági elnök Cossiga és II. János Pál pápa is védnökséget vállalt az akció fölött, de támogatta a kezdeményezést Luciano Pavarotti, a nagy olasz énekes, Giulio Andreotti, olasz külügyminiszter, az Olasz Énekes Válogatott, Nagy Britannia -, Németország-, az USA nagykövetsége, valamint sok olasz és külföldi híresség.

Elkísérte a delegációt az Olasz TV és az Unitá újság tudósítója is. A küldöttség két jelkép-állatot hozott magával kis teherautókra rögzítve: a békét szimbolizáló galambot, valamint egy halat, a tenger adományát, a tiszta víz, az élet forrását, azaz a környezetvédelem szimbólumát. A delegáció Ausztrián és Jugoszlávián keresztülhaladva érkezett Magyarországra.

„Ez a staféta nem sportvállalkozás, se nem folklór elõadás. Alfonsine-Nagykáta, a városunk útja egy tágabb béke-értelmezés és emberi összetartozás felé a történelem nagy tengerében.”- mondta Gianni Zanzi, a staféta fõszervezõje, hangsúlyozva a vállalkozás fõ célját.

A 20 futó mindegyike, aki erre a fárasztó 1023 km-es távolság megtételére vállalkozott, ötször 10 km-es szakaszt futott felváltva. A futókat egy autókonvoj követte, amelyben a technikai személyzet tagjai: szakácsok, orvosok, ápolók, sofõrök, motorosok és sok más kísérõ is helyet foglalt. Szülõk, tanárok, önkéntesek és kíváncsi turisták, mintegy 300-an. Technikailag a staféta a következõképpen tagozódott:

Elöl egy motoros vezette fel a soros futót, mögöttük a szervezõk kisbusza és az orvosi felügyelet autója haladt, ezután a többi futót szállító 3 kisbusz következett, majd néhány száz méterrel mögöttük jött a 2 teherautó a jelkép-állatokkal.

Útközben a konvoj megállt a nagyvárosokban: Velence, Ljubjana, Graz és Budapest, de néhány kisvárosban és faluban is megállt a karaván, ahol lelkesen köszöntötte õket a tömeg. A staféta április 30-án a délelõtti órákban érkezett meg Budapestre, ahol a város központjában tartott nagygyûlésen köszöntötték õket a politikai vezetõk és a pestiek, majd a Parlament Alelnöke fogadta a delegációt a Parlamentben.

Ezután a staféta folytatta az útját és az esti órákban megérkezett Nagykátára, ahol 2000-es tömeg fogadta a vendégeket. Megható volt látni a spontán fogadtatás örömét, ahogy a nagykátaiak a vendégekkel találkoztak. Amikor Pest felõl közeledett az olaszok stafétája, a tömeg pedig megindult feléjük, ismerõsök és ismeretlenek köszöntötték egymást, a kézfogások, ölelések után,  percek kellettek ahhoz, hogy rendezõdjenek a sorok és elhangozhassanak a beszédek, himnuszok, az elõre megírt forgatókönyvnek megfelelõen. Egymás számára korábban idegen emberek cseréltek jelvényeket, címeket és csókolták meg egymást.  Másnap a delegáció részt vett a Május Elsejei ünnepi felvonuláson.

Mindenesetre az egész rendezvény ékes bizonyítéka volt annak, hogy a 2 város lakói jól megértették a békestaféta üzenetét és kinyilvánították óhajukat, hogy határok nélküli békében és egészséges környezetben szeretnének élni.                                                                                                                                           Osvald László    olasztanár

Richiamo alla memoria.:La Staffetta di Pace del 1987

Nel corso della storia del gemellaggio fra Alfonsine –Nagykáta  la manifestazione piú significativa , é stata senza dubbio la staffetta podistica Pace Senza Frontiere svoltasi nel 1987. 21 anni fa alla fine di aprile e all’inizio di maggio per qualche giorno spesso si sentiva sulla stampa nominare queste due localitá a proposito di una delegazione per la pace. Da Alfonsine sono arrivati a Nagykáta i podisti , correndo piú di 1000 km.

I dirigenti di Alfonsine giá nel 1986 hanno deciso di far partire una delegazione di pace per l’Ungheria per commemorare il quarto di secolo dell’amicizia delle due cittá. Il motto dell’iniziativa :Pace Senza Frontiere . Cossiga , il Presidente di Repubblica Italiana di allora ,Papa Giovanni Paolo Secondo hanno assunto il patronato dell’iniziativa , ma fra le adesioni e messaggi ci si trovavano il nome di Luciano Pavarotti , grande cantante italiano , Giulio Andreotti , Ministro degli Affari Esteri, Nazionale Italiana Cantanti , l’Ambasciata di Gran Bretagna, quella di Germania , Stati Uniti , e tante celebritá italiane ed estere.

Ha accompagnato la delegazione anche la Televisione  Italiana e il corrispondente dell’Unitá. Il convoglio della delegazione ha portato con sé due animali simbolici sui camioncini : la colomba, il simbolo della pace e il pesce ,il dono del mare , dell’acqua pulita che é sorgente di vita cioé il simbolo della protezione dell’ambiente.

La delegazione é arrivata in Ungheria attraversando la Jugoslavia e l’Austria.„ La staffetta non é stata impresa sportiva né esibizione folcloristica,Alfonsine-Nagykáta é il viaggio della nostra cittá alla ricerca di una dimensione di pace e di corrispondenza umana nel grande mare della storia „ ha detto Gianni Zanzi ,il capoorganizzatore della staffetta , accentuando l’obiettivo principale dell’impresa.I 20 podisti che hanno assunto questa corsa faticosa di 1023 chilometri , dovevano correre 5 tratti di 50-60 minuti ciascuno  ,con distanze tra 10-14 km per ogni tratto.

I podisti erano seguiti da una carovana di di automezzi e di un personale tecnico , cuoche, medici , infermiere , autisti , motociclisti e molti accompagnatori: genitori , ballerini , volontari e turisti curiosi , in tutto circa 300 persone. Tecnicamente la staffetta si articolava nel modo seguente :·        apriva la carovana il podista di turno preceduto da un motociclista·        seguiva un pulmann dell’organizzazione e il mezzo dell’asistenza medica·        dietro ancora altri 3 pulmann con altri podisti·        a distanza di qualche centinaio metri li sguivano 2 camioncini trasportantila Colomba della Pace e il Pesce Ecologico – simboli dell’iniziativaStrada facendo , la carovana si é fermata nelle maggiori cittá : Venezia , Ljubiana , Graz , e Budapest e in numerose piccole cittá e villaggi , dove il passaggio della carovana era accolta calorosamente da molta gente .

La staffetta é arrivata a Budapest in mattinata del 30 aprile e dirigenti politici la salutavano nel centro di Bp in una manifestazione di pace poi fu accolta dal Vicepresidente del Parlamento Ungherese . Proseguendo il percorso la staffetta é arrivata a Nagykáta nelle ore serali e una folla di 2000 persone aspettava gli ospiti.

Era commovente a vedere la spontanea accoglienza , come i cittadini di Nagykáta hanno accolto gli ospiti italiani. Quando la carovana arrivava da Pest la folla é partita incontro a loro , conoscenti o no si salutavano , si davano mano , si abbracciavano , dopo ci volevano dei minuti per mettere in ordine le file , per sentire gli inni  e discorsi  solenni  ,secondo il programma . Persone che non si conoscevano prima ,si sono scambiati distintivi , indirizzi , e baci.  Il giorno dopo la delegazione ha preso parte alla sfilata solenne del Primo Maggio.

Ad ogni modo tutta la manifestazione ha dimostrato chiaramente che gli abitanti delle due cittá avevano capito bene il messaggio della Staffetta di Pace e hanno espresso la loro volontá di voler vivere in pace senza frontiere e in un ambiente sano                            Osvald László                         professore d’italiano