A 2013-as év utolsó rendezvényét az évszázad üstökösének kikiáltott ISON bemutatására szerveztük. Mivel éppen ez idő tájt látogatta a gyerekeket a Mikulás arra gondoltunk, hogy az ISON üstököst összehozzuk a Mikulással, a gyerekeket a  csillagvizsgálóval. Folytatás a SACSE honlapján.