Valóban kellemetlenül érzem magam, amikor ezeket a sorokat próbálom – lehetõleg, minél higgadtabban – a honlapra gépelni. Ez a portál azért jött létre immár egy esztendeje, hogy jó híreket közvetítsen a Tápió-vidék kulturális-közösségi mindennapjairól.

Természetesen, a szerkesztõk is szavaznak négyévente, de ezeken az oldalakon nem kívánunk zászlót lobogtatni. Szeretnénk, ha a különbözõ politikai értékrendszereket valló, érdeklõdõ olvasók, egyaránt fontosnak éreznék, hogy a környékbeli települések programjairól, eredményeirõl, sportolóink, fiataljaink példa értékû eredményeirõl, határainkon túli barátainkról, a természetvédelemrõl, (hadd ne soroljam tovább!), cikkeinkbõl, képeinkbõl, filmjeinkbõl szereznének információkat.

Tarnavölgyi László

Ezért nem örülünk annak, hogy egy nagykátai politikai lapban és annak internetes honlapján engedélyünk és tudtunk nélkül jelent meg az a két fotó, amit Bálint Dániel a honlapunk számára készített. A fotók egy helyi áruház reklámrendezvényén készültek, amelyek egybekapcsolódtak egy önkormányzati ünnepséggel is. Céljuk az errõl szóló tudósítás képi kiegészítése és nem egy politikai vélemény illusztrálása volt.

Egy alkalmi beszélgetés kapcsán az említett laphoz közel álló személy, még a tavalyi évben, örömmel értesített bennünket arról, hogy egyik riportunkat rövidesen DVD-lemezen fogják terjeszteni barátai. Megdöbbenésünknek adtunk hangot, mivel engedélyünk és tájékoztatásunk nélkül próbálkozott valaki a jó szándékú, de kísérleti jellegû riportunk terjesztésével.

Ezt, a politikai csoport vezetõje, akkor egy kéretlenül érkezõ, erélyes és határozottan kioktató hangú telefon„beszélgetésben” utasította vissza. Lenyeltem.

(Az Olvasó számára bizonyára magától értetõdõ az a magasabb logikai elõ-tanulmányokat nem igénylõ tény, ami a dorgálóm figyelmét elkerülte, miszerint vagy a csoport vezetõje vagy a jó barát: hazudott. Persze, politikai körökben a hazugságnak több szinonimája is lehet: tréfa, huncutság, félreértés…én maradnék most az elsõ változatnál.)

Ennek ellenére – vagy még inkább ezért is – honlapunk aljára ekkor biggyesztettük oda a tisztességes olvasóink, partnereink szemét bizonyára joggal bántó, evidens szöveget:

Az oldalon található cikkek, képek, videók a szerkesztõk tulajdonai.
Felhasználásukhoz kérjék a szerkesztõk engedélyét!

Politikai lapok valóságtartamával, igazságaival vagy ocsmány csúsztatásaival nem kívánok foglakozni. Az elmúlt években, évtizedekben egyik országos és helyi politikai csoportosulás sem gyõzött meg arról, hogy hozzáértõ módon, annak valós társadalmi súlyát komolyan véve, az alapvetõ demokratikus- és szakmai játékszabályokat betartva kíván – vagy, kicsit puhábban fogalmazva: képes foglakozni a kulturális-közélettel.

Sem „ott” fent, sem itt „lent”, évek óta nem kerülnek pozícióba a hittel és hiteleséggel is rendelkező, szakmailag felkészült, rátermett, a tényekre és a lehetőségekre alapozott, valódi koncepcióikat években és évtizedekben is átgondoló szakemberek. (Hej, ha születne még egyszer egy falusi iskolákat ezresével építő, egyetemeket alapító, a művészeteknek mecenatúrákat teremtő, a katona-politikus államvezetőt is magával ragadó Klebersberg-i kultusz-miniszterünk…!)

Maradék terepe ez a mindenkori politikai közéletnek.

Még sem vagyok elkeseredve, mert meggyõzõdéssel hiszek a folyamatosan megújuló civil közösségekben, az alkotó egyének energiájában, a kisebb-nagyobb civil szervezetek – nyomorukat meghazudtoló – elszántságában, határainkat is átlépõ eredményeiben, az éneklõ, táncoló, író, muzsikáló, képeket festõ-faragó, fiatalokat nevelõ, idõseket életörömmel megfertõzõ, tiszta, egészséges, emberi cselekvésekben. Tele van velük a Tápió-vidék! Öröm róluk, hétrõl-hétre, napról-napra hírt adni!

Amíg a tapiokultura.hu szerkesztõinek õrült álma, miszerint a honlapunk mintájára megjelenõ, a Nagykáta -és a környezõ településekrõl hírt adó kulturális havi-magazin ötletéhez önzetlen mecénások csatlakoznak, nem valósul meg, addig néhány, szigorúan politikamentes írásom megjelenik még a jelenlegi városi lapban. (Reményeim szerint, rövidesen nálamnál felkészültebb, és a városi kulturális mindennapokat jobban ismerõ, igényesebben fogalmazó tollnok fog majd az általam eddig bitorolt oldalakra értékesebb gondolatokat lejegyezni. Az eddig elkövetettekért az alkalmi újságírót kapacitáló Szerkesztõt tegyék felelõssé az Olvasók!)

Közöljük még e kivételesen szomorú hangulatú írásban az eredeti képeket is (ezeket a helyükön, itt 

http://tapiokultura.hu/feltolt/kepek/080714Park/index.html

is megtalálhatják), amelyekrõl a politikai irományban – végtelenül kicsinyes, pitiáner módon! – kitakarták, illetve levágták a tapiokultura.hu feliratát.

 

Aki hazudik, az lop,

Hazudni, csalni: csúnya dolog!

(Beatrice/Nagy Feró)