Szkíta gyökereink hozadéka 

Nem elõször hoz ismeretterjesztõ programokat Tóth Attila a nagykátai mûvelõdési központba.

A Szabó János segítségével egy-két éve elindított, rendszerint 6-8 elõadásból álló sorozat témája változó, irányultsága viszont azonos, közös. Nagyon sokan érezzük úgy, hogy az a tempó, amiben mindennapjainkat éljük, túl gyors.

Tarnavölgyi
Munkánkra, napi ügyeink intézésére, a televízióból, az internetrõl reánk áradó információk feldolgozására annyi idõt fordítunk, hogy már a tegnapi tetteinkre sem tudunk vissza gondolni. Pedig az emberi természethez nem csak cselekvés, de a szemlélõdés is hozzá tartozik. Évezredek alatt adták át generációk egymásnak a felhalmozott tudást, bölcsességet. Ott, ahol ez a lánc megszakadt, gyökértelenné vált a közösség. Mi, magunk is egy ilyen generáció tagjai vagyunk, hiszen közel félévszázadon át, alapvetõen mást és máshogyan tanultunk magunkról, hagyományainkról, múltunkról, eredetünkrõl, mint amit vándorlásaink óta szóban, szokásban, krónikákban eleink egymásra hagytak. Nem csak a politika, de ez a bizonyos tempó is okozója annak, hogy ez folyamat nem állt meg a rendszerváltás napján.  

A Hazatalálás elõadóiban az a közös, hogy nem a múltba révedés kábulatával szeretnének minket kiemelni a jelenbõl. Ellenkezõleg, a múltunkból elõkereshetõ tanulságok, a visszakutatott tapasztalatok alapján ajánlanak olyan elfeledett megoldásokat, amelyekkel emberibben élhetõvé válhat a ma is.

Ezek a megoldások a népi gyógyászaton, irodalmi-és történelmi elõadásokon keresztül is felszínre kerülhetnek.
Dr. Pap Gábor mûvészettörténész az egyik legrangosabb elõadója a sorozatnak. Tudományos munkálkodásának nem csak számos könyv, publikáció, televíziós szereplés, de tisztelõinek, tanítványainak, követõinek sokasága is jelzi.(Nem véletlen, hogy az eddigi terem kicsinek bizonyult, és a nagyteremben kellett helyet foglalnia a publikumnak.) Nem volna szüksége fárasztó utazásokkal járni a vidéki mûvelõdési házakat, a hallgatóit 3-4 órás, a tudomány nyelvét közérthetõen tolmácsoló elõadásokkal megtisztelni.  
Errõl, következõ elõadásáról, Hazatalálás c. könyvérõl is beszél dr. Pap Gábor az alábbi interjúban.
{flv}08.04.11. pap gabor 2.VTS_01_1{/flv} 
Április 16-án, szerdán, 18 órától, (17.30-kor egy „Magyaros” kiállítással, Magyar Mihály fafaragó munkáinak bemutatásával kezdünk)
ugyan ezen a helyszínen kerül sor dr. Pap Gábor második elõadására. A szervezõk várják az újabb, nem csak nagykátai érdeklõdõket. A téma az elõzõ program folytatása, de a magyarság eredetével, számos, rendkívül szép régészeti lelet fotójának, térképeknek a kivetítésével színesített program az elõször hozzánk érkezõknek is követhetõ, élvezetes lesz.
 16-án is lehetõség lesz könyvek, DVD-k megvásárlására, például Pap

Gábor Hazatalálás c. könyvének dedikáltatására is. A regényrõl majd az elolvasása után mondjunk véleményt, de hogy szemnek kellemes kiadványról van szó, az biztos.

 

A Hatodik Elem Kiadó (8-14 nap múlva kerül feltöltésre a honlapjuk) Plesz György felelõs vezetõ által kiadott könyvet Barcsik Géza szemet gyönyörködtetõ alkotásai gazdagon díszítik.

Dr. Pap Gábor mûvei közül a következõ honlapon is találhatnak kedvükre valót az érdeklõdõk: http://www.magyarmenedek.com/

A Hazatalálás õsszel, újabb sorozattal jelentkezik. Tóth Attila önzetlen munkáját a tapiokultura.hu továbbra is segíteni fogja azzal, hogy teljes programról, idõpontokról, elõadókról idõben értesítjük olvasóinkat és lehetõség szerint riportokat, beszámolókat is készítünk.