Egy ritka, különleges eseménynek, a nagykátai cigányvajda megválasztását ünneplõ rendezvénynek adott helyet a Bartók Béla Mûvelõdési Központ február 3-án. A meghívott vendégek között volt Teréki Krisztián is, aki egy kis összefoglalót is elkészített a programról.

Barna Lórándnak, az intézmény munkatársának galériába rendezett hangulatképeivel egészítettük ki az írást.

Városunknak közel két évtizedig nem volt cigányvajdája. Guncsi bácsi (Jakab Sándor) halála óta senki nem töltötte be ezt a tisztséget egészen 2008. február 3-ig, amikor is a nagykátai cigánylakosság többségének támogatásával, Rafael Péter, 32 éves nagykátai, családos fiatalembert vajdává avatták.

 

A 2006-os önkormányzati választások után fordult a nagykátai cigányság az újonnan választott polgármester úrhoz, Kocsi Jánoshoz, hogy maguk közül vajdát szeretnének választani. Azután, hogy a polgármester úr támogatta kérésüket, Rafael Pétert jelölték vajdának.

A javaslat eljutott az országos tanácshoz, amely szintén elfogadta a jelölést, így Kállai Csaba országos vajda személyesen is jelen volt ceremónián.

 

Az ünnepség elsõ része a Magyarországon élõ cigányok õsi törvényei szerint, egy a Római Katolikus templomban megtartott egyházi eskü volt, amelyet zenés fogadás követett a Bartók Béla Mûvelõdési Központban.

A rendezvényen közel 150 meghívott vett részt.

 

Az elsõ cigányvajdát, Ladiszlaut, Zsigmond király nevezte ki 1423-ban. Egyes történelmi források szerint a cigányság egyik része hosszú vándorlás után került a Kárpát medencébe a messzi õshazából, Indiából, de voltak olyan csoportok is, amelyek a törökök elõl menekültek hazánk területére Kelet- Európából, vagy a Balkánról és attól fogva élnek hazánkban, saját szigorú törvényeik felügyelete alatt.

Kállai Csaba országos vajda cigány és magyar nyelven köszöntötte a jelenlévõket, majd a templomban megtartott beszédében kihangsúlyozta, hogy a vajdasági megbízatás a kiválasztott személy élete végéig szól, és jelentõs felelõsséggel jár. Az eskü megszegése súlyos következményeket von maga után, ezért a tisztség elvállalása alapos megfontolást igényel a mindenkori vajdajelölttõl, alapul véve a sok száz éves törvényeket, szokásokat.

 

A megválasztott cigányvajda képviseli a településen élõ cigányságot, felügyeli a cigánylakosság társadalmi tevékenységeit, és próbál egyensúlyt tartani mind a cigányságon belül, valamint a velük egy közösségben élõ más társadalmi csoportok, illetve népek között. Problémákkal, kérdésekkel bárki hozzáfordulhat, legyen az cigány, vagy nem cigány.

A ceremónia krónikájához tartozik, hogy az újonnan megválasztott vajda hintón érkezett a templomba, majd, a mûvelõdési központba. A késõ estig tartó mulatság jó hangulatban telt, finom ételekkel és eredeti, pattogós cigányzenével.

 

Az újonnan megválasztott vajdának, Rafael Péternek élete végéig tartó, eredményekben gazdag, sikeres munkát kívánunk!

Teréki Krisztián