Sotto il segno dell’ amicizia. Osvald László tanár úr, a nagykátai Damjanich János Gimnázium olasztanáraként egyik elindítója, éltetõje volt az olaszországi Alfonsinével kialakított baráti kapcsolatoknak.

Az álábbi összefoglaló írása mellett,  honlapját is szeretnénk a figyelmükbe ajánlani olvasóinknak.

Ezeréves történelmünknek egyik igen jellemzõ vonása volt a hagyományosan jó olasz – magyar kapcsolat. Honalapításunktól egészen napjainkig mindig erõs szálak fûztek bennünket Itáliához, s rajta keresztül a nyugati kultúrához. A kereszténységet hozó Gherardo (Gellért) püspöktõl az olasz Anjou-királyokon – Károly Róbert, Nagy Lajos - át Mátyás reneszánsz olasz udvara, a múlt századi szabadságharcok olasz-magyar résztvevõi Türr István, Tüköry Lajos vagy az Olasz Légió katonáinak hõsi harca a magyar szabadságharc idején (Garibaldi-dalok) - hogy csak néhány példát említsünk – egyértelmû bizonyítékai a két nép történelmi, eszmei, politikai, kulturális közeledési szándékának.

A jelenlegi olasz – magyar kapcsolatokra is jellemzõ az egymás iránt táplált nyílt, õszinte, baráti viszony, az egymás megismerésének szándéka.

Jól bizonyítja ezt az évente százezer-szám Olaszországot úti céljául választó turista áradat, az a tény, hogy az ország több mint 120 gimnáziumában és 28 általános iskolájában tanulják a magyar diákok az olasz nyelvet, vagy a római Magyar Akadémia magyar kultúrát terjesztõ tevékenysége.

E kapcsolat kedves színfoltja a Nagykáta- Alfonsine testvérvárosi kapcsolat is. A közép-olaszországi Emilia Romagna tartomány kisvárosával idestova 46 éve van baráti kapcsolata Nagykátának.

A kapcsolat elindítója Antonio Pezzi, olasz újságíró, a Magyar Rádió Olasz Szekciójának riportere, aki még 1959-ben felvételt készített az olasz rádió számára Nagykáta életérõl, múltjáról, népzenei hagyományairól. 1960-ban a Magyar Rádió olasz nyelvû adásában mûsor hangzott el a helyi pedagógus énekkar és zenekar mûsorából. A riportok elhangzása után a közép-olaszországi Alfonsine város polgármestere kezdeményezte a kapcsolatok felvételét, amely 1962-ben, a nagykátai tanács meghívására érkezett alfonsinei vezetõk jelenlétében, megtörtént.

Az akkori politikai helyzet nem tette lehetõvé a kapcsolatok kiterjedését, ez , elsõsorban a családok kölcsönös látogatására redukálódott. Jelentõs változás a hetvenes évek végén kezdõdött. A Tápiómente Szövetkezeti Együttes 1979-es alfonsinei vendégszereplésével óriási sikert aratott.

A következõ évben a Milleluci (Ezerfény) Együttes viszonozta a látogatást, nagy sikert aratva látványos táncaival a nagykátai közönség elõtt.

Ezt követte a barátsági szerzõdés aláírása 1984-ben, az aláíró delegációt a városka polgármestere Giovanni Torricelli vezette.

A kapcsolat tovább bõvült iskolai vonalon is. A Damjanich János Gimnázium olaszosai eddig 12 alkalommal tettek baráti látogatást (tanulmányutat) Alfonsinébe, illetve 11 alkalommal jártak Nagykátán alfonsinei fiatalok.

1985-ben Nagykátán rendeztük az Országos Olasz Nyelvi Diáktalálkozót, amelyen 51 gimnázium 317 olaszul tanuló diákja versenyzett az Olasz Kulturális Intézet által felajánlott nem kis értékû díjakért. E verseny  magasrangú vendégei voltak az ELTE, JATE, JPTE Olasz Tanszékeinek tanárai, valamint Alfonsine város vezetõinek küldöttsége is. Baráti kapcsolataink kiemelkedõ állomása volt az 1987-es „Béke határok nélkül” jelszavú békestaféta. Az olasz város tanácsa határozta el, hogy delegációt indít Nagykátára a barátság erõsítését, az enyhülést, az emberi környezet védelmét szolgálandó. A 60 tagú delegációban helyet kaptak az Ezerfény Táncegyüttes tagjai és sportolók, akik futva tették meg az 1023 km-es utat Alfonsinétõl Nagykátáig.

A vendégeket az Olasz Állami Televízió és az Unita olasz KP lapjának stábja is elkísérte. A staféta április 30-án érkezett Nagykátára, ahol a lakosság forró hangulatú tömeggyûlésen köszöntötte az alfonsinei sportolókat, vezetõket. A delegáció politikai vezetõit az Országgyûlés alelnöke fogadta a parlamentben.

Másnap, május 1-én részt vettek a hagyományos felvonuláson és együtt ünnepeltek városunk lakóival.

Az akció viszonzása képen 1988. szeptemberében egy 20 tagú kerékpáros küldöttség látogatott Alfonsinébe a nagykátai tanácselnök-helyettes vezetésével.

E kapcsolat fontos alapeleme: a nagykátai Damjanich János Gimnáziumban folyó olasz nyelvi oktatás. Az országos versenyeken elért jó helyezések egész sora, az egyetemek olasz tanszékein tanuló sok nagykátai diák, valamint az eredményesen középfokú állami nyelvvizsgát tevõ tanulók, méltó képviselõi ennek a nagyszerû, szívet-lelket melengetõ, a maga módján a világbékéhez is bizonyára hozzájáruló olasz-magyar kapcsolatoknak.

 A Szerzõ képeivel illusztrálva

                                                                                          Osvald László

                                                                                            Olasztanár