A nagykátai Cantate Domino együttes kocertjérõl.

Vásári Tamás, zongoramûvész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának karmestere ezzel a címmel készített filmet néhány évvel ezelõtt. A klasszikus mûvek részleteinek vezénylése után, a Zeneakadémia közönségéhez fordulva, „visszafordította”, „szóvá tette” az elhangzott dallamokat.

Tarnavölgyi 

Beszélt a szerzõk hangokba rejtett és a hallgató a zene által megfogalmazódó gondolatairól, érzéseirõl. A zenébõl fakadó, zenén túli világról.

 

A nagykátai Cantate Domino ifjúsági ének- és zenekar 2008. február 3-ai koncertjén, a Római Katolikus Templomban, ez a cím jutott az eszembe. Az együttes számára a zene eszköz: a katolikus, keresztény hit megvallása, megéneklése.

Majd’ harminc fiatalember tehetségét szervezete énekkarba, zenekarba Szokolics Zsoltné Molnár Krisztina tanárnõ 8 évvel ezelõtt. Hallható eredményességgel.

 

Ezen a télen már harmad ízben volt szerencsém jelen lenni az együttes egy-egy elõadásán. A Kisherceg Óvoda kicsinyeinek betlehemes esti karácsonyán, a mûvelõdési központ Magyar Kultúra Napjának gálamûsorán és most, a templomi hangversenyen is a hallgató számára megnyugvást jelentõ öröm és õszinte átélés volt látható az éneklõk arcán.

 

Az, hogy hitvallás a Cantate Domino szereplése, nem zárja ki a közönség körébõl a „csupán” a zenében, a tiszta énekhangban gyönyörködni kívánókat sem.

A templomi közönségnek egy különleges zenei csemegében lehetett most is része. A hegedûjátékkal, elektromos- és akusztikus gitárokkal, zongorával kísért vegyes kórus több szólamban (alkalmanként öt szólamban is!), a Mátray Gábor Általános Iskola énekkarával kiegészítve, igazán magas színvonalú koncertet adott.