Már a mai napon, március 29-én megtörtént a Tavaszi Emlékhadjárat elsõ eseményé.

Nagykátán a Magyarország Felfedezõi Szövetség helyi- és vendégcsapatainak felvonulásával, új tagok avatásával kezdõdött el a több helyszínen és több napon át tartó rendezvénysorozat.

Tarnavölgyi

A fiatalokat dr. Salibáné dr. Papp Terézia, Nagykáta alpolgármestere és Rakó József, a gyermek-hagyományõrzõket tömörítõ szövetség elnöke köszöntötte.

 

A díszelgés után a gyerekek a Tápió partján lévõ Honvédszobornál tisztelegtek, majd élõ történelem órát kaptak a tápióbicskei Bitskey Gáspár Hagyományõrzõ Tüzércsapat segítségével. Ezután a fiatalok a szabadságharc gyermekhõsére, Szabó Józsefre emlékeztek Tápióbicskén. A programot Basa László tanár úr szervezet meg.

 

 A jó hangulatú eseményrõl készített galériánkba a Kincsem Emléktúrán részt vevõ természetjárókról is beillesztettünk néhány képet.

 

Basa László beszámolója:

A felfedezők születésnapi ünnepsége

A Szabadság téren a 15. születésnapjukat ünneplő nagykátai hagyományőrzők fogadták a  Jászberényből, Jászjákóhalmáról, Gyömrőről, Kecskemétről, Mendéről érkezett barátaikat : diáktársaikat, a szövetség felnőtt vezetőit. Az idő is kedvezett, s a szépen feldíszített tér is mintha jelezné: köszönjük gyerekek amit eddig a városért tettetek!

A Himnusz elhangzása után a katonai alakiság szabályainak megfelelően mozgalomtörténeti zászlók bevonulására került sor. A nyolc lobogó a szövetség egy-egy tevékenységi formáját szimbolizálta, melyek közül számos éppen e helyütt, a város központjában alakult meg, indult útjára. Az ünnepség rendezője a Kossuth Lajos csapat volt, s a közösség honvédruhás hagyományőrzői öltözékükkel arra utaltak: közeleg a tápióbicskei csata 159. évfordulója. Ezen évforduló tiszteletére gyülekeztek először 1993-ban, s indították útjára a „propatriások” helyi mozgalmát. E napon avatták a mozgalom helyi jelképévé vált, a hősi halált halt huszárhadnagy, Pilaszanovics Béla emlékét idéző kopjafát, valamint a „Nagykáta Hagyományőrzője” kitűzőt.

Nagy megtiszteltetése volt a gyermekszövetségnek, hogy megnyitója lehetett a 20. Tavaszi Emlékhadjáratnak. Erre utalt beszédében Rakó József elnök, aki a több mint 20 „csatában” résztvevő Oláh Pál, Németh Gabriella, Németh Ramóna katonai hagyományőrzőknek a rangos „Ezüstszarvas” szövetségi kitüntetést adományozta. Az öt éve alakult Kossuth-zászlóalj lobogójára a szövetség emlékszalagját Rakó Orsolya elnökhelyettes kötötte fel.

A hadjárat résztvevői, a hagyományőrzőkkel baráti kapcsolatban levő szervezetek nevében Káplár Béla kat.hő. tüzérszázados következett szólásra. Beszélt a 10 éve megalakult nagykátai felnőtt tüzércsapat és az egy évvel később zászlót bontott diáktüzérek kapcsolatáról, s ennek a gyümölcsöző barátságnak a jelképeként ő is szalaggal tisztelte meg a zászlóalj lobogóját. Az ünnepség műsorvezetője gratulált a tüzércsapat városi kitüntetésének.

Rakó József elnök köszöntötte a jubiláló nagykátai felfedezőket. Felolvasott leveléből idézzünk: „15 éve, hogy Nagykátán az első fogadalomtétellel zászlót bontott felfedező szövetségünk. 15 esztendő alatt töretlen lelkesedéssel működtek felfedező csapataink, amelyek országosan is példát mutattak szövetségünk közösségeinek. A honvéd hagyományőrzés területén minden nagykátai csapatunk jeles munkát végzett, és ezen az évfordulón megköszönjük a régi és a mai vezetőknek, szimpatizánsoknak, felfedező korosztályoknak…Szeretnénk, ha a nagykátai csapatok továbbra is élen járnának a nemzeti hagyományőrzésre nevelésben. Kívánjuk, hogy sok örömük legyen a jövőben is ebben a nemes, szép munkában.” Elnöki köszönőlevelet vett át az ünnepségen a zászlóbontás során játszott fontos szerepéért Szegedi Pálné és Bozsik Lászlóné.

Minden szövetségi találkozó állandó eleme az új hagyományőrzők fogadalomtétele. A Bede Molnár Mihály csapat új tagjainak Schmikl Norbert mondta előre a szövetségi eskü szövegét. A „Nagykáta Hagyományőrzője” kitűzőt Dr. Salibáné Dr. Pap Terézia adta át a megilletődött diákoknak. Ezt követőleg az alpolgármester asszony köszöntötte a legifjabbak „városvédő” mozgalmát, elismerőleg szólt az eddig elért eredményekről.

1996-ban a Pilaszanovics-család alapította a „Nemzeti Hagyományőrző” szövetségi kitüntetést, mely elismerés csak azon Nagykátán kerülhet átadásra, hol a hős huszárhadnagy nyugszik. Ebben az évben a Kossuth csapat három tagja: Illés Benjámin, Nemes Tibor, Urbán Dávid részesült ebben az igen rangos jutalomban.

A nagykátai „propatriások” példaképe, Pilaszanovics Béla kopjafáját először Dr. Salibáné Dr. Pap Terézia alpolgármester asszony, Szegedi Pálné egyesületi elnök, Rakó József elnök koszorúzták meg. A 15 éve e helyütt megalakult Bede Molnár Mihály csapat tagjai koszorút, maguk készítette kis zászlókat helyeztek el a kopjafa tövébe. A szövetség vendégségbe érkezett csapatai –szövetségi hagyomány alapján- szalagot kötöttek az emlékműre.

        

A Himnusz után a történelmi zászlók kivonulásával ért véget a szövetség nagykátai ünnepsége. A megemlékezés a Tápió partján folytatódott. Szabó József, a 12 éves korában elesett gyermekhős kopjafájánál a Baksa Brigitta vezette mendei és a Rakó József irányításával dolgozó gyömrői hagyományőrzők avatására került sor. A csata központi emlékműve előtt Kerékgyártó László, a Görgei-kör elnöke adta át a hadvezér arcképével ékesített kitüntetést Kármán László, Radványi Nagy Bettina, Tóth Eszter katonai hagyományőrzőknek.

A 2002-ben avatott korhű, a Tápión átívelő fahíd lett a főszereplője annak az ugyancsak több évtizedes hagyománynak, mely a „hidi-csata” elnevezéssel a gyermekmozgalomban egyértelműen az e helyszínre utaló fogalmat takar. Kezdetben úttörők szerveztek itt un. „rongylabdás-csatát”, majd később a felfedezők hasonló játéka tette lehetővé, hogy a legifjabban is átélhessék az egykori vörössipkások, fehértollasok legendás hőstettét. Jó volt látni, hogy ennek a játéknak a megszervezésében milyen fontos szerepet játszottak a szülők, a felnőtt támogatók.

A Bitskey Gáspár Hagyományőrző Tüzércsapat 3 fontos ágyúja lett a főszereplője az ezt követő programnak. A felnőtt tüzérek díszlövése után a szövetségi diáktüzér próbát tett nagykátai katonai hagyományőrzők sütötték el az ágyút. A legszebb jelenet azonban most következett: 2-2 berényi, gyömrői, mendei 10-en aluli kisdiák alkotott egy lövegkezelő szakaszt, s némi felnőtt segítséggel nekik is sikerült a hős diáktüzér, Koroknay Dani utódaivá válniuk.

Tápióbicskén, a Harcmező utca bejáratánál áll Szabó Jóska kopjafája. Karsa Ferenc leírása alapján e helyütt valószínűsíthető, hogy életét veszthette a szabadságharc talán legfiatalabb honvédje. A honvédruhás katonai hagyományőrzők felvezetésével érkeztek megemlékezésük utolsó állomásához a felfedezők. Rakó Orsolya idézte fel a szövetség példaképének rövid életútját, hét csatát megharcolt, felnőttnek is díszére váló katonai helytállását. A Szabó József Ifjú Honvéd Emlékérem e naptól már az attiláját díszíti Jónás Józsefnek, Sóspataki Sándornak, míg a másik kátai csapatból, a Váci Mihály iskolában tanulók közül Benke Petra, Kókai Mór, Nagy Kristóf kapott szövetségi kitüntetést.

A Nagykáta felé tartó autóbusz egy pillanatra megállt a Fejér-keresztnél, ahol a felnőttek idézték fel az 1882-ben létesített tömegsír és a fölé emelt mementó történetét. Amikor 2 órára ismét a kátai templom elé értünk, jóleső érzéssel nyugtázhattuk: az idén is jól sikerült a legifjabbak találkozása a történelemmel. Értelemben és érzelemben gazdagodva gondolhat erre a napra diák és felnőtt egyaránt.

                                                                                                                              Basa László