A Tápió-vidék katonáira is emlékeznek a május 9-én Lengyelországba induló nagykátai katonai hagyományõrzõk. Az eredetileg az 1848-49-es szabadságharc tápióbicskei csatájának emlékére szervezõdõ csapat már az I. és II. világháború magyar egyenruházatát és fegyverzetét is beszerezte.
Tarnavölgyi - Káplár Béla információi alapján

 

A Pro Urbe díjas közösség parancsnoka, Káplár Béla nem csak a csapat  megjelenésre, de a korabeli alakiasság szabályaira is ügyel. Legutóbb olaszországi szereplésük „közönség sikerérõl” számoltunk be. Olaszország után most ismét egy olyan helyszínt keresnek fel Lengyelországban, ahol településeink fiai is keserves napokat szenvedtek el az elsõ világégés idején. Przemysl erõdrendszerébe tartanak, ahol többek között az a nagykátai születésû Szõdy Szilárd szobrászmûvész is harcolt, akinek I. világháborús emlékmûve ma is ékesíti szülõvárosát. (A katonáskodása alatt is dolgozó, a négyesztendei orosz fogságba került mûvész azon alkotásai közül, amelyek az erõdítmény eleste elõtt felszálló utolsó repülõgéppel kerültek haza, néhány most egy nagykátai gyûjtõ tulajdonában van.)

Lassan honlapunkra kerülnek azok a rendezvények is, ahol a trianoni tragédiára emlékeznek meg a környékbeli civilszervezetek, önkormányzatok. A Nagykátai Hagyományõrzõ Tüzércsapat tagjai Lengyelországban is tisztelegnek a majdani tragédiát magában hordozó háborúban szenvedõ magyar katonahõsökre.

 

Jó utat, szerencsés hazatérést kívánunk!