Az Aradi Vértanúkra, Batthyányi Lajos miniszterelnökre és az 1848-49-es szabadságharc hősi halottjaira, köztük a nagykátai temetőben nyugvó honvédekre emlékező műsor, a Damjanich János Gimnázium előkertjében, hétfőn, 18 óra 30 perckor kezdődik, majd a Damjanich-szobor és honvédsírok megkoszorúzásával, mécsesek, gyertyák gyújtásával záródik.