A Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat közleményben számol be arról, hogy a Magyar Kultúra  Napja alkalmából "Örökség serleget", míg a tápiószentmároni Kovács Pálné a Magyar Kultúra Lovagja címet kapta meg. Gratulálunk!

Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat

Alapítási év: 1994

Közlemény

A „Falvak Kultúrájáért Alapítvány” 2009. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja Gáláján a nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapatot „Örökség-serleg” elismerésben részesítette.

A „Falvak Kultúrájáért Alapítvány” országos közhasznú szervezet 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy összefogva az önkormányzatokkal, a hazai és határokon túli civil szervezetekkel, minél hatékonyabban és sokoldalúbban járuljon hozzá a települések kulturális életének újraélesztéséhez, fellendítéséhez, a hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakításához.

E célok elérése érdekében nemzetközi alkotó köröket hozott létre, nemzetközi alkotóház- és galéria-láncot működtet. Megalapította a Falvak Kultúrájáért Civil Hálózatot és a Kárpát-medencei Magyar Iskolahálózatot. Működteti Kárpátalján a Tisza Forrásvidéke Vasárnapi Iskolahálózatot. Nemzetközi irodalmi pályázatokat hirdet, és a fiatalok számára honismereti vetélkedőket szervez. Az alapítvány alapítója prof. Dr. Berek Lajos ezredes volt, elnöke jelenleg Nick Ferenc nyá. alezredes.

Az alapítvány nem minden szervezeti eleme rendelkezik önálló tagsággal. Tagjaik 4 földrész 19 országában vannak jelen. A képzőművészek, irodalmárok és zenészek szakmai ágak szerint csoportosulnak. Hivatásos katonák alapították az Országfutók Csapata szervezetet, indították az Örökségünk programot, és vesznek részt a nemzetközi hadisírgondozó kaláka munkájában.

Galéria

Az alapítvány küldetése a kulturális örökség ápolása, válaszadás a XXI. század kihívásaira, a haderő és a társadalom kapcsolatainak gazdagítása, valamint az euroatlanti integráció elősegítése.

Sokszínű és értékes elismerési rendszert hozott létre. Az alapítvány nemzetközi összetételű kuratóriuma 1998-ban alapította a „Kultúra Lovagja” és a „Kultúra Apródja” elismerést. Az alapítvány együttműködve a Magyarország Felfedezői Szövetséggel 2005-ben „Örökség serleg” elismerést alapított, melynek célja a Kárpát-medence kulturális örökségének megőrzése érdekében tevékenykedő ifjúsági közösségek elismerése. Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb három arra érdemes közösség veheti át.

Az alapítvány 2009. január 22-én de. 10 órai kezdettel az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezte meg az idei év legrangosabb programját, a XIII. Magyar Kultúra Napja Gálát. A rendezvény fővédnöke Göncz Kinga külügyminiszter volt. Az ünnepségre meghívót kapott a nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat is, melyen a közösség négytagú küldöttséggel – Basa László csapatvezető, Oláh Pál és Németh Ramóna kat.hő. hadnagyok, Kármán László kat.hő. káplár - képviseltette magát.

A filmszínház nézőterét zsúfolásig megtöltő közönség 4 földrész 13 országából „verbuválódott”, s a kultúra számos területéről láttunk jól ismert arcokat. (A nagykátai honvéd-hagyományőrzők előtt a széksorban pl. a népszerű énekes-házaspár, Balázs Klári és Korda György ült.) A díszőrség - melyben különböző korok emlékét őrző hagyományőrzőket láttunk - az alapítvány és a rendezvény díszvendég tájegységének zászlaját hozta fel a színpadra. A Szent Korona fogadása emelkedett hangulatú eseménye volt a rendezvénynek. A korona hiteles másolatát az 1991-ben alakult Magyar Koronaőrök Egyesülete színpompás, korhű viseletben levő három tagja kísérte.

A Himnusz, a köszöntők elhangzása után a „Vidék üdvözlete” kb. 10 perces blokkokban, néptánc csoportok, énekkarok, mesemondók mutatkoztak be. 11 óra körül a műsorközlő ismertette a Falvak Kultúrájért Alapítvány 2/2009. évi határozatát:

„A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kiemelt, hosszú távú feladatának tartja az ifjúság hazaszeretetre nevelésének sokoldalú támogatását. Az Örökség-napok, a Mobil Bevetések, az Örökség-kupa és az egyéni rendezvények, 2007-től az emlékév alapján általános iskolai vetélkedők rendezése és a „Magyar Történelmi Emlékévek” vándorserleg adományozása, valamint az Emlékfutás a hősökért program mellett 2005-ben együttműködve a Magyarország Felfedezői Szövetséggel „Örökség-serleg” elismerést alapított.

Az elismerést alapító szervezetek kulturális örökségápoló hazai és határon túli ifjúsági közösségeknek adományozzák. Az elismerés átadására a Magyar Kultúra Napja Gálán kerül sor. A 2008. évben meghirdetett pályázat és a Tanácsadó Testület javaslatára a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetség Örökség-serleg elismerést adományoz.

         8-as sorszámmal a nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapatnak.

         9-es sorszámmal az egyházashetyei Zörej Zenekarnak.

         10-es sorszámmal a Tordasi Pillikék gyermek-népitánc csoportnak.

Gratulálunk az elismerésben részesült ifjúsági közösségeknek és bízunk abban, hogy példájuk alapján a következő években is hasonlóan nagyszerű, kiemelkedő teljesítményeket tudunk elismerni.

Budapest, 2009. január 22”

Az egyházashetyei „Zörej Zenekar” fergeteges dobpergése közepette a katonai alakiság szabályainak megfelelően vonult fel a Kossuth-csapat zászlóőrsége a színpadra. A színpadon a csapatzászló meghajtásával, kivont karddal történt a Szent Korona előtti tisztelgésük. Ezt követőleg hangzott el a laudáció, a kitüntetés odaítélésének indoklása:

„Ha egy magyar gyermek, ifjú elzarándokol azokra a csatamezőkre, ahol 1848-49 honvédjei küzdöttek, a látogatás élménye nemzeti érzéssé alakul, s az emlékezetben is örökké megmarad.

A gyermekkor, a serdülőkor gyémánt értékű ajándéka ennek az érzésnek megszületése. Ám a gyerekek igazi álma, hogy egy nagy játékkal felidézzék a történelmi pillanatokat. Különösképp azokon a helyszíneken, ahol a szabadságharc gyerekhonvéd hősei harcoltak.

A nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat 15 éve járja a szabadságharc csatatereit, amelyeken a felnőtt hagyományőrzőkkel együtt idézik fel az egykori ütközeteket. A mai honvéd gyermekeknek 48-as honvéd egyenruhájuk van, saját zászlajuk alatt küzdenek, vállukon puska, amely hasonmása az egykorinak. A csapatnak saját alapítású kitüntetetései vannak, de büszkén viselik a Honvédelmi Minisztériumtól kapott rangos kitüntetetést is.

Az 1848-49-es szabadságharcban gyerekhősök, diákhősök is küzdöttek, sokan életüket adták hazánknak. Önfeláldozó életük példája, emléke addig marad fenn, amíg lesznek olyanok, akik példájukkal, tetteikkel őrzik hagyományukat. És amíg lesznek olyan magyarok, akik erre nevelik a felnövekvő nemzedéket…”

A 8-as sorszámú serleget a Tanácsadó Testület nevében Rakó József, a Magyarország Felfedezői Szövetség elnöke, a „Magyar Kultúra Lovagja” adta át Basa László kat.hő. századosnak, a csapat vezetőjének. A kitüntetést igazoló oklevelet Sipos Géza nyá. ezredes, a Bájtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke nyújtotta át, aki a Honvédelmi Minisztériummal kapcsolatban álló társadalmi szervezetek nevében is gratulált a nagykátai gyerekek sikeréhez.

A tápiószentmártoni Kovács Pálné elismerése:

A gála fénypontja mindenkor a Magyar Kultúra Lovagja címek átadása. Itt történt a Tápiómente másik „elismerése”, melyről hírt adni erkölcsi kötelességünk. Ebben az évben különben 35-en kaptak lovagi, 3-an pedig a „Magyar Kultúra Apródja” címet.

„A 393. számú „Magyar Kultúra Lovagja” címet adományozzuk Kovács Pálné tápiószentmártoni óvodapedagógusnak. Az adományozott lovagias tettei:

Alapítása óta a Szent Márton Nyugdíjas Klub vezetője. A helyi hagyományok ápolásának, megőrzésének és továbbadásának szervezője. Hazai és külföldi kulturális és környezetei értékek megismertetője. Határon átívelő programok éltetője. A gyermek- és ifjúságvédelem aktív résztvevője. A település közösségeinek –korosztályokat összekötő - szervezője, a nyugdíjasok életminőségének gazdagítója. A település dalkincseinek gyűjtője, néptáncainak ápolója, közművelődési eseményeinek szereplője. A település millenniumi zászlajának „zászlóanyja”. A település lámpása.

Adományozzuk a lovagi címet a közművelődés fejlesztésében kifejtett életművéért.”

Amikor Nick Ferenc, az adományozó testület nevében avató kardjával megérintette Marika néni vállát, Domján Lajos után régiónk második „Magyar Kultúra Lovagját” köszönthettük.

Gratulálunk!

Az ünnepség további részében hallgattuk meg Bogyai Katalin szakállamtitkár köszöntőjét, aki gratulált az elismerésben részesült személyeknek és közösségeknek, s a kultúra „napszámosainak” példamutató tetteit dicsérte. A rendezvény díszvendége, Székelyföld bemutatkozása a gála befejező szakaszában történt. Ők kaptak jogot arra, hogy műsoruk bemutatása után szalagot kössenek az alapítvány zászlajára. A záróképben minden szereplő, elismerésben részesült személy és közösség felment a színpadra, míg a nézőtéren villogtak a vakuk, készültek az emlékképek.

Az ünnepség végén többen gratuláltak a nagykátai csapat elismeréséhez, köztük a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke, Gavlik István, a csapattal ugyancsak jó munkakapcsolatban álló Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület nevében Dr. Tőzsér Gábor nyá. tüzéralezredes.

A fenti közlemény dokumentumai, a 2009. évi gála képei megtekinthetők az alapítvány honlapján: http://www.alkotohazak.shp.hu/ elérhetőségen.