Osvald László, ny. középiskolai tanár visszatekintése

25 éve, 1984 májusában kereste meg Nagykáta tanácselnökét Alfonsine küldöttsége, hogy az 1962 óta létező, de inkább csak néhány család kapcsolatán nyugvó, félig alvó testvérvárosi kapcsolatról tárgyaljon a nagykátai vezetőkkel.

Az Alfonsine-i küldöttség vezetője Antonio Pezzi, magyarul is jól beszélő újságíró, a testvérvárosi kapcsolat elindítója, tagjai: Gianni Zanzi, a Városi Tanács Kulturális Kapcsolatokért felelős vezetője, Pierluigi Verlicchi, Sport és Ifjúsági Kapcsolatok felelőse, valamint a helyi Borpincészet elnöke, Gianni Benati.

Az akkori Alfonsine-i Polgármester: Giovanni Torricelli, azzal a céllal küldte a hivatalos delegációt Nagykátára, hogy megtudja, mi a város szándéka a kapcsolat jövőjét illetően. és pozitív válasz esetén előadja terveit, javaslatait a magyar félnek.

Nagykátán éppen ekkor került sor tanácselnökváltásra, az új tanácselnök Akantisz Marcell nyitott személyisége, valamint a 80-as évek közepén érezhető Kelet-Nyugat feszültség enyhülése is hozzájárult, hogy Nagykáta pozitívan fogadta az olasz fél közeledési szándékát, és a kapcsolat intenzívebb folytatása mellett döntött.

Alfonsine, első lépésként, meghívta városunk vezetőit, hogy az ottani Városi Tanács ünnepi ülésén erősítsék meg és írják alá a testvérvárosi kapcsolat folytatását célzó közös szándéknyilatkozatot. Detto fatto – ahogy az olaszok mondják - az elhatározást tett követte, az utazásra sor került, egy autóbuszt megtöltő nagykátai delegáció látogatott a Ravenna melletti kisvárosba. Ezen az utazáson tolmácsként én is részt vettem.

Nagy szeretettel fogadtak bennünket és a hivatalos programok mellett, sok kellemes időtöltés várt ránk: tengerparti strandolás, látogatások, kirándulások.

A kapcsolatfelvétel legfontosabb hozadéka az u.n. scambio culturale (kulturális cserelátogatás) elindítása volt. A Damjanich Gimnáziumban folyó olasz nyelvoktatást szolgálandó, 1985-ben elkezdődött és azóta is megszakítás nélkül folytatódik a diákcsere program, melynek keretében az olasz nyelvben legjobban teljesítő tanulóink rendszeresen, egyhetes, teljes ellátást biztosító vendéglátásban részesülnek Alfonsine-ben.  Viszonzásul, természetesen iskolánk is vendégül lát olasz fiatalokat.

Az idén nyáron olaszos diákjaink már 13. alkalommal utaznak Alfonsine-be. A scambio culturale másik fontos eleme a két város táncegyüttesének évenkénti vendégszereplése.

A Milleluci Együttes minden Nagykátai Néptánctalálkozó állandó résztvevője, de gyakori vendég Alfonsine-ben a Tápiómente Táncegyüttes is.

Júniusban Alfonsine új polgármestert választ, reméljük és bízunk benne, hogy az immár 47 éve működő kapcsolat az új polgármester irányítása alatt is tovább erősödik.

E kapcsolat történéseivel, dokumentumaival foglalkozik a www.italicus.mlap.hu honlap.

Osvald László, ny. középiskolai tanár