A Tápióbicskei csata emlékünnepségének immár szép hagyománya, hogy a nagykátai és a tápióbicskei megemlékezési epizódok a csatatéren, a Honvédszobornál találkoznak. (Nem volt mindig így! Kicsinyes, a hősökhöz méltatlan fülemüle perek akadályozták meg régebben a települések együttműködését. Köszönhetően a valódi lokálpatrióta közösségeknek, a két hagyományőrző tüzércsapatnak is, mindez már a múlté!) A koszorúzást dr. Molnár István, tápióbicskei képviselő, a nagykátai Váci Mihály Általános Iskola igazgatója konferálta. KÉPEK

Az esemény kiváló szónoka az erdélyi szórványmagyarságot is képviselő Szabó József, a fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke volt. (Tisztelet a tápióbicskei Bitskey Gáspár Hagyományőrző Tüzércsapatnak és Tápióbicske Barátai Körének! Vezetőik, tagságuk évek óta ápolják a határon túli magyarság ügyét. A Csiliznyárádról, a csata párbajhősének, Szini Sebő Alajosnak (Jókai Baradlay Richárdjának) felvidéki szülőfalujából érkező delegáció, a szentegyházi huszárok, a háromszéki hagyományőrző szakasz most is vendégszerető fogadtatásban részesült náluk!)

Dóczy Péter színművész nagyszerű szavalata és a Horváthné Szolovjov Zsuzsa vezényelte Tápióbicskei Harmónia Kórus tartalmas keretet adott a csata előtti főhajtásnak.

2012. április 9. Tarnavölgyi László