{youtube width="320" height="247"}hFbPT7otmuA#t=282{/youtube}

 

A Tápió mente kollektív történelmi öröksége a szabadságharc tavaszi hadjáratának 1849. április 4-iki tápióbicskei ütközete. Az utókor emlékápolásában kiemelkedik a két leginkább érintett település: Tápióbicskének és Nagykátának időnként a sokszor egymás illetékességét is megkérdőjelező  törekvése. Ahogy a magyar honvédek és a horvát határőrök véres összecsapásának megvan az utókor által gondozott és szépen gyarapodó irodalma, úgy az emlékápolás története –melyben ma már példás együttműködés jellemzi a két szomszédos település önkormányzatát és civil szervezeteit – is megtöltene ma már egy önálló kötetet. Ebben a képzeletbeli  hagyományőrző pantheonban előkelő hely illeti meg Tápióbicske egykori bíráját, Fehér Istvánt (1825-1899). KÉPEK

A Tápiószecsői Képes Hírmondó Élőlánc az 1848-49 szabadságharc hőseinek emlékére című albumával és a Damjanich Művelődési Házban megrendezett ünnepség képeivel számol be a település ünnepségéről.

 

 

Varga József Zoltán:
{youtube width="320" height="247"}SXYrmkje5Rg{/youtube}
Tápiószecső 2015 március 15.

 

A Tápió-vidéken nem minden településen értetődik magától, hogy nem lehet jó hazafi az, aki nem igaz lokálpatrióta és nem lát tovább saját intézménye kapuján, pártja, civil közössége székházának keskeny ajtaján.
Nagykátán szerencsére a polgárok, a pártok, a társadalmi- és civil szervezetek számára nem tehertétel vagy kegy, inkább szívből is fakadó kötelesség a város által szervezett nemzeti ünnepeken való részvétel.
Az iskolák vezetői, pedagógusai nemes versengéssel készítik fel diákjaikat évről-évre a minőségi, méltósággal megélhető megemlékezésekre.
A 2015. év március 15-jén a Váci Mihály Katolikus Általános Iskolát érte a megtiszteltetés, hogy Nagykáta közösségét emlékeztethessék a magyar nemzet történelmének egyik leghősiesebb pillanatára.
A diákok mellett a Heimann Győző által vezényelt Városi Kórus, a Szabó Ferenc által vezetett Nagykátai Fúvószenekar és a Nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat tagjai keretezték szépen, a tőlük megszokott igényességgel a nagykátaiak ünnepét. Köszönjük!
tapiokultura.huTKképek