2015. április 4-én a 27. Tavaszi Emlékhadjárat nagykátai rendezvényén Basa László és Káplár Béla katonai hagyományőrző századosok a Magyar Hagyományőr Világszövetség „Hagyományőr Érdemrend” kitüntetésében részesültek. Az elismerést Heim Sándor kat.hő. őrnagy, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnökségi tagja adta át. Délután a Tápió hídján hasonló kitüntetésben részesült Bori József, a Tápióbicske Barátainak Köre elnöke. KÉPEK

Idézet az oklevélről: „Tisztelettel és nagyrabecsüléssel mondunk köszönetet Közép-Európa legjelentősebb katonai hagyományőrző rendezvénysorozatának, a Tavaszi Emlékhadjáratnak hosszú éveken át tartó támogatásáért és eredményes építéséért, amely lelkiismeretes munkával, szorgalmas cselekedetekkel, de leginkább hit, lélek és szeretet által teljesedhetett be. Fejet hajtunk az előtt az elhivatott akarat és nemes szándék előtt, amely a fent nevezettet, a magyar műveltség legfiatalabb hajtásának, a magyar katonai hagyományőrzésnek úttörőjévé tette, de tisztelgünk azon nagyszerű tettek előtt is, amelyek az emlékhadjáratok teendői közepette kiemelik őt a mégoly odaadó és kivételes tehetséggel megáldott hagyományőrzők sokaságából is.”

Káplár Béla: 1998-ban megalkotta a magyar katonai hagyományőrzés első hatfontos ágyúját, létrehozta a löveget kezelő hagyományőrző csapatát. Innentől kezdve állandó résztvevői a tavaszi emlékhadjáratoknak. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tüzérségi főszemlélője, katonai hagyományőrző százados.

Az elmúlt évek során kiépítette csapata I. és a II. világháborús katonai hagyományőrzését. Mindezt korhű egyenruhákkal és fegyverzettel. Csapatával a nagykátai városi rendezvények állandó résztvevői, a katonai alakiság biztosítói. Nevéhez fűződik a Hősök Napja és a Doni-áttörés évfordulói megemlékezésének városunkban való meghonosítása. Az általa vezetett katonai hagyományőrző csapat „Pro Urbe Nagykáta” elismerésben részesült. Káplár Béla a Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterétől megkapta a III. osztályú Honvédelemért Kitüntető Címet.

Káplár Béla segítette a nagykátai gyermekkorú katonai hagyományőrzők kiképzését, melyért a gyermekszövetség legmagasabb elismerésében, a „Pro Patria” kitüntetésben részesült. A mindenkori tápióbicskei ütközet emlékére szervezett hadijáték egyik rendezője.

Basa László: 1999-ben megszervezte az ország első hagyományőrző diáktüzér csapatát. Ezzel az általa 1994 óta vezetett Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat katonai hagyományőrző egyesületté vált. 2002-ben vettek részt először a tavaszi emlékhadjárat teljes sorozatában, s az elmúlt 13 évben minden esetben teljesítették vállalásukat, az emlékhadjárat hivatalos társrendezői voltak. A magyar gyermekszövetségek első katonai hagyományőrző csapata, mely az általuk szervezett „Diáktüzér-próba”, a „Kossuth-toborzó” és „Kossuth-zászlóalj” keretjátékuk segítségével több száz tizenéves fiatalt ismertetett meg a történelmi hagyományőrzés módozataival.

Mint a hadjárat társrendezője, a Magyar Hagyományőr Világszövetség alapító tagjaként, tiszteletbeli elnökségi tagként kiemelt feladatának tekinti a mindenkori hadjárati sorozatokon belül a szabadságharc gyermekhősei, Kossuth Lajos, a magyar-lengyel barátság ápolását és megvalósítását. Nevéhez fűződik több település –Szentmártonkáta, Tura, Dány, Jászdózsa- bekapcsolása a hadjáratba. A Magyarország Felfedezői Szövetség katonai hagyományőrzésért felelős titkára. A Kossuth Szövetség választmányának tagja. Nagykáta két általános iskolájából az elmúlt húsz év alatt több száz fiatalt „sorozott be” az általa irányított Kossuth-zászlóaljba. Ezen fiatalok egy része felnőtté válva a Káplár Béla vezette egyesületben folytatta katonai hagyományőrző tevékenységét.

2007-ben a Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterétől átvehette a III. osztályú Honvédelemért Kitüntető Címet. 2010-ben a „Pro Urbe Nagykáta” elismerésben részesült. Hadtörténeti témájú írásaiért a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere nívódíj elismerésben részesítette. Több száz történelmi, hadtörténeti, a katonai hagyományőrzést bemutató írása jelent meg könyvekben, a nyomtatott és az elektronikus sajtóban. Legtöbb ilyen témájú publikációja a tapiokultura.hu online újságban látott napvilágot. Basa László katonai hagyományőrző százados vezette Kossuth-zászlóalj 2013-ban a Magyar Hagyományőr Világszövetség által adományozott „Kiváló Katonai Hagyományőrző Egység” cím elismerésben részesült.

Bori József: A Tápió mente egyik legsokoldalúbb, legsikeresebb civil szervezetének, az 1990-ben alakult Tápióbicske Barátainak Köre egyesületének az elnöke. Nagy része volt abban, hogy 2000-ben először dördült el a Tápióbicske Barátainak Köre Bitskey Gáspár Tüzércsapatának 3 fontos rézágyúja, s ezzel megalakult a régió második katonai hagyományőrző tüzércsapata. A tüzércsapat –melynek alapító tagja Bori József- az elmúlt 15 év alatt az ország szinte minden szegletében megfordult, vállalt fellépést ünnepségeken, rendezvényeken. Az egyenruházat –közötte sok-sok gyerek mundérja- előteremtésében is fontos szerepet játszott az elnök. A legendás gyermek hidi-csaták meghonosítása is a pedagógus Bori József érdeme. Több ciklusban volt önkormányzati képviselő.

A csapatnak –benne az elnökkel- meghatározó szerepe volt abban, hogy a tápióbicskei hadijáték az 1848-49-es hadtörténelem leghitelesebb, leglátványosabb csataimitációjává vált. 2002-ben az ő szervezésükben készült el a Tápión a csatában nélkülözhetetlen emlékhíd. A hadijátékban elrepedt mozsárágyújukból 2005-ben harangot öntöttek. Több emlékmű, emlékjel felállítása fűződik a nevükhöz, a magyar történelem szinte minden korszakához kapcsolódnak a bicskei kezdeményezések. Számos filmben szerepeltek, kiemelt országos ünnepségek állandó szereplő meghívottai ők.