Walter és Ági mama

 

KÉPEK.TL.TPK És volt is rá okunk, hiszen a Tápiószecsői Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes vezetője, Walter János és felesége, Walter Jánosné született Ofella Ágota 60 évvel ezelőtt állt először egy párként a színpadra, és ebből éppen 55 éve már férj és feleségként táncolnak.

János apósától, az alapítótól már sok évvel ezelőtt vette át az együttes irányítását, amely az által vezetett művelődési központ és Tápiószecső, a Tápió-vidék meghatározó hagyományőrző közösségévé vált. A nyugdíjba vonulása után hatalmas munkával hozta létre az Arany János utcai néprajzi múzeumot, amely ma már a kistérség hagyomány- és értékőrzőinek, néptáncosainak, népművelőinek, és minden a saját múltjára kíváncsi itt élőnek kedvelt színtere lett. Mi is lehete más az évente több tucat remek programok kínáló, szépen felújított parasztháznak és takaros portájának neve, mint Családi Fészek Néprajzi Múzeum!

A kiállítóhely, a néptáncegyüttes, a programok alapja a szépen terebélyesedő, a szeretetre és a kiérdemelt tiszteletre épülő összetartás, összefogás.

A 60 és az 55 után szereplő 5-ös, 5 milliót jelent! Egy jól megírt pályázat eredményeként a Betlhen Gábor Alap ennyi forinttal járult hozzá ahhoz, hogy a Walter-Ofella család nem kevés anyagi áldozatát, az Ofella Sándor Alapítvány forrásait kiegészítve, a kis múzeum immár ténylegesen is ennek a nagyszerű közösségnek a tulajdonába kerülhessen.

Volt hát mit ünnepelni szeptember 25-én, és meg is adták ennek a módját a házigazdák!

4 generáció táncolt a színpadon!

Igazán megható és ritka élmény volt látni, ahogyan János és „Ági Mama” 60 év elmúltával is milyen átéltséggel táncolták el előttünk az életüket, az egymás iránt 60 éve érzett szeretetüket, tiszteletüket, a közösen átélt esztendők boldogságát, örömét és talán a mindig leküzdött gondokat is.

Jó egészséget, sok új élményt, programot, megvalósított álmot kívánok nekik, családjuknak, táncosaiknak, támogató barátaiknak! Isten éltessen Benneteket sokáig!

Tarnavölgyi László

70 évesen is életerős az „Ofella”!

Ofellások szecsői tábora - Immár hagyománya van a hagyományőrzésnek is!

 

Walter János 2020-ban megkapta a Tápió mentéért-díjat:

 

Tápió mentéért díjat adományozunk Walter Jánosnak a Tápió-vidék egészét és a magyar néprajztudományt is gazdagító tápiószecsői folklórkincsnek és Ofella Sándor szellemi örökségének őrzéséért, átadásáért, az Ofella Sándor Hagyományőrző Népiegyüttes művészeti vezetéséért, a Családi Fészek Múzeum létrehozásáért, az abban folyó, a Tápió-vidék egészén népszerű értékőrző programok szervezéséért, ifjúságnevelő, közösségépítő tevékenységéért, több évtizedes települési, térségi és Pest megyei népművelői munkásságáért.”

 

Laudáció: Walter János egy ötgyermekes tápiószecsői családból származik. Az általános iskola elvégzése után folyamatosan, mindig munkája mellett tanult, képezte magát. Mezőgazdasági technikumot végzett, de emellett zeneiskolába is járt és elvégezte Népművelési Intézet néptáncoktatói tanfolyamát is, majd diplomát szerzett művelődésszervezői, kulturális menedzser és Európai tanulmányok szakon is.

Egészen fiatalon került az Ofella Sándor által alapított népi együttesbe. Ofella Sándor Tápiószecső és a Tápió mente legendás, autodidakta népművelője volt, aki rendkívül sokoldalúan gyűjtötte, őrizte és jelenített meg a település és e vidék hagyományait. Népszínműveket, jeleneteket írt és rendezett, hagyományőrző tánccsoportot hozott létre, tanulmányokat, könyveket írt. Több évtizedes munkásságának a ’70-es évektől kezdve egyik legnagyobb segítője Walter János lett, aki később családi kapcsolatai révén is az Ofella-örökség tovább éltetőjévé vált.

 

Walter János 1971-től egészen 2011-es nyugdíjba vonulásáig a tápiószecsői Damjanich János Művelődési Ház művészeti előadója majd igazgatója volt. Maga is folyamatosan gyűjtötte Tápiószecső népi hagyományait, népdalait, szokásait, szellemi és tárgyi értékeit, amelyeknek egy jelentős részét filmre, majd videó filmekre rögzítette.

Az 1990-es évek elejétől egyre inkább, majd Ofella Sándor 1997-es halála után ténylegesen is művészeti vezetője lett a Tápiószecsői Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttesnek. Az együttes irányítása alatt nem csak megőrizte az addig is gazdag eredményeit, de új sikerek, eredmények, elismerésék sorát érte el. A közösség fellépéseivel Tápiószecső határán túl is népszerűvé vált. A Tápió-vidék településeinek ünnepein, kulturális eseményein rendszeresen jelen voltak és vannak, de az ország egész területéről, sőt, külföldről is kapnak meghívásokat. Walter János szervezésében számos alkalommal léptek fel a nagyvilágban.

Az együttes többszörös Aranyminősítést, kétszeres Kiváló Együttes címet, kétszer Kiválóan Minősült fokozatott, és Országos nagydíjat is kapott, s mindezen eredmények elérésében nagy szerepe van Walter Jánosnak.

Vezetése alatt a Kékszivárvány Menyecskekoszorú tíz alkalommal Arany minősítést és kétszer Aranypáva díjat és hatszor Nívódíjat kapott.

Népművelőként és intézményvezetőként számos sikeres és több, a szakmai szervezetek figyelmét is felkető, elismert kezdeményezése volt. A hagyományőrző és néptáncprogramok mellett irányítása alatt rendszeresek és népszerűek voltak a kiállítások, színházi előadások, vetítések vagy éppen a versmondó versenyek is.

Kiemelkedő figyelmet fordított az ifjúságra is.

1991-ben a Pest Megyei Népművelők Egyesülete Fekete Dió Díjban részesített az általa irányított intézmény kollektíváját. 2005-ben Pest Megye Önkormányzata megítélte számára a Pest Megye Művészetéért Díjat, 2009-ben pedig megkapta a Wlassics Gyula Díjat, mint olyan közművelődési szakember, aki az iskolán kívüli művelődésben elméleti tevékenységével, új módszerek kidolgozásával szolgálta a korszerű művelődés ügyét.

Nyugdíjba vonulása után a mai napig, hatalmas energiával, új és új ötletek megvalósításával folytatja népművelői, közéleti tevékenységét. Továbbra is vezeti a Népi Együttest, amely 2020-ban nagyszabású programmal ünnepelte megalakulásának 70. évfordulóját. Az együttes anyagi és szakmai bázisát is jelentő Ofella Sándor Alapítvány kuratóriumának elnöki teendőit is ellátja.

2013-ban az Alapítvány keretében, lehetetlent nem ismerő elszántságának köszönhetően létre hozta a Családi Fészek Néprajzi Múzeumot, amelynek tárgyi alapját saját, sok évtizedes gyűjteménye és az 1950-től működő együttes értékei adják. Múzeum épületének rendbehozatala, bővítése, a tárgyak javítása, állagmegóvása, a kiállítás szakszerű berendezése elsősorban az ő és az ő általa irányított családtágjainak, közösségének köszönhető. A múzeum a tápiószecsői népi és iparos hagyományok megőrzésével egyben az egész Tápió mente néprajzi örökségének is része. A Családi Fészek udvarát alkalmassá tették a hagyományőrző programok megvalósításra. Ezek a programok, kiállítások, zenei események, a népi együttes ünnepkörökhöz kapcsolódó műsorai a Tápió mente egészéről és egyre inkább azon túlról is vonzzák az érdeklődőket.

Walter János ezeknek a programoknak, ügyeknek a megvalósításba nagy szeretettel vonja be a fiatalokat, közülük a hátrányos helyzetűeket is, akik valódi közösséget, szeretetet kapnak a „Családi Fészekben”.

Walter János és az általa vezetett közösség sikerrel őrzi és adja át azt a tápiószecsői „Ofella-örökséget”, amelyet az 50-es évektől kezdve gyűjtöttek a legjelentősebb magyar népzenekutatók, néprajztudósok is, amely az egész Tápió-vidék pótolhatatlan közkincse. Sokoldalú, több évtizedes népművelői, hagyományőrző, együttesvezetői és közösségteremtő munkássága példaértékű.