benyovics koll

 

Benyovics Mihályné Rojtos Mária 1928. január 14-én született Budapesten. Születésétől fogva Mendén élt, abban a Pest megyei kis faluban, amelynek lakossága Mária-Terézia óta magyar-szlovák vegyes lakosság volt. Kicsi gyermekként a családban csak tótul beszéltek,

sőt az egész utcában is, így nagyobb korában meg kellett tanulnia magyarul. A tót nyelv későbbi életében is fontos szerepet játszott, hiszen férje is tót család sarja volt. A népi hagyományokhoz nagyon erősen kötődött, egész életében népviseletben járt. Nagyon sok szlovák népdalt ismert, énekelt, melyeket helyi szinten mindenki szívesen hallgatott tőle. 1976-ban egyik alapító tagja volt a helyi népi együttesnek. A csoport vezetője, Trefák Istvánné Herceg Klára 1983-ban, több tucatnyi szlovák helyi népdalt, magyar-szlovák, vegyes szövegű dallamot gyűjtött tőle. Az énekek mellett folyékonyan és tisztán beszélte Mende ősi nyelvét, a 300 éve, a betelepítéskor magukkal hozott tót nyelvet.

Örömmel osztotta meg tudását 2015-ben dr. Király Katalinnal, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének igazgatójával, illetve 2009 és 2018 között Terék Józseffel, a Tápió mente népzenekutatójával, aki ez alatt az idő alatt a család jó barátja is lett.

Mariska néni munkásságának köszönhetően számtalan kiadvány örökítette meg népdalait, a tót hagyományokat. Az 1985-ben az Ikvai Nándor által szerkesztett - Tápió mente néprajza című kétkötetes monográfiában található, Mendére vonatkozó leírások az ő segítségével kerültek lejegyzésre.

2012-2017 között a 100 év 1000 népdal a Tápió mentén című könyv és DVD-ROM melléklete, a Tápió mente népdalai, népzenéje dupla CD, a Tápió mente népviselete könyv I., a Tót népdalok a Tápió mentén, valamint a Tápió menti gyermekdalok című kiadványok megjelenését segítette önzetlenül, tiszta szívvel.

Munkásságának eredményeképpen a Tápió mente rákerülhetett - a magyarországi szlovákok elfeledettnek hitt tájegységeként - a nemzetiségi térképre, és mára már mindenki tudja, hogy a Tápió mentének milyen tót népművészeti múltja, értékei vannak. Több alkalommal állt Mariska néni a különböző országos és regionális tevevíziós csatornák rendelkezésére. Nemcsak népszerűsítette a Tápió mentét, de sokan megismerhették életvidám, szeretetteljes egyéniségét az egész országban.

2019. február 12-én bekövetkezett halálával elment az utolsó nagy alakja a Tápió mente tót népművészeti értékeket képviselő, örökifjú és mélyen vallásos adatközlője.

Oklevelén az alábbi szöveg olvasható:

„Posztumusz Tápió mentéért-díjat adom ányozunk Benyovics Mihályné Rojtos Mária részére a Tápió mente tót hagyományainak, népdalos és népviseletes értékeinek megőrzéséért, a generációkon keresztül átörökített, több évszázados dallamok önzetlen közkinccsé tételéért, a mendei helyi népdalos értékek egyedülálló előadásmódjáért és az önzetlen, sírig tartó szeretettel való segíteni akarás szándékáért, a Tápió menti tótok identitástudatának kialakításáért, valamint a magyarországi szlovákok kulturális örökségvédelmi értékeinek gazdagításáért.”