75233375 1426756844147143 3898256568621203456 o

 

(Tápió mentéért-díj - Első átadás emelkedetten, Tápiószelén

Dr. Dusek László 1940. február 22-én született Tápiószentmártonban. 1965-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett diplomát.

A tudományos diákkör aktív tagjaként kutatott már ez időben is, melynek eredményeként számos nyertes pályaműve született a földrajz-, és társadalomtudomány területén.

1965 és 2002 között a Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola tanára volt. 1976-ban elnyerte a középiskolai tanárok számára kiírt akadémiai ösztöndíjat, s azóta a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetének külsős munkatársa. Doktori értekezését 1982-ben Debrecenben védte meg. A munka 1985-ben, a Tápió mente néprajza, kétkötetes monográfiában jelent meg.

Számtalan tudo mányos és szakmai írásainak, publikációinak, valamint tudományos előadásainak középpontjában mindig szülőföldje, a Tápió mente, annak földrajz-, és társadalomtudományi vonatkozású témái állottak. A tudományág Tápió mente témakörében országos hírnévre tett szert.

A 2001-ben a Tápió mente, a 2002-ben, 2003-ban és 2015-ben a Felelj, ha tudsz, valamint a 2012-ben megjelent Tesztek könyve című munkában egyaránt vidékünk egészét népszerűsítette. 2005 és 2008 között évente rendszeresen megszervezte a Kincsem Túra – Játék Túrát. 2005-ben Miskolcon, majd 2009-ben Szegeden, a Magyar Földrajzi Társaság soros vándorgyűlésein a társaság egyik alelnökének választották.

Kutatta, majd a megjelentetett tanulmányaiban emléket állított a Tápiószentmártonból malenkij robotra elhurcoltaknak.

Szülőföldjét szolgáló munkássága, szakmai alázattal, szorgalommal, kitartásával elért tudományos eredményei, példa értékűvé teszik személyét, életművét a Tápió vidéken élő kutatók számára.

Oklevelén ez áll:

Tápió mentéért díjat adományozunk Dr. Dusek László részére, a Tápió mentén végzett több évtizedes társadalomtudományi, valamint földrajztudományi kutatásával szerzett elévülhetetlen eredményeiért, a vidék értékeinek helyi, regionális, megyei és országos népszerűsítéséért, illetve a szülőföld írott és íratlan értékeinek egész életen át tartó hiteles képviseléséért, szakmai publikációs munkásságáért.