szentistvánanapkoll

 

Kármán János plébános atya szeretettel fogadta be a Szent István napi szentmisét követő városi ünnepséget is templomába. Köszönet érte! KÉPEKtapiokultura.huTL A Kovács Ferenc polgármester úr köszöntőjével kezdődő rendezvényt Némethné Borsos Judit, a Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár intézményvezető-helyettese konferálta és

Faragó Sándor valamint Kovácsné Frank Rózsika mellett egy vers elmondásával is szerepelt a műsorban, ahol a Borostyán Nyugdíjas Klub aratódalokat, Homok Mercédesz pedig Kiss Kata Magyar vagyok c. dalát (a művész hozzájárulásával és az általa önzetlenül rendelkezésre bocsátott zenei alapot felhasználva) énekelte el. (Köszönet a szereplőknek, Szatmári Imrénének a műsor összeállításban való segítségéért, Baráth Zoltánnak a hangosításért, a Sulyok Pékségnek a kenyerekért, Vona Ferncnek frissítő szikvízért, a polgárőreinknek helyszín biztosításáárt!)

A templom előtt a megszentelt kenyereket és a Kóré Cukrászda által elkészített 2019-es ország tortáját kóstolhatták meg a hívők és az ünneplők.

Kovács Ferenc polgármester köszöntője 2019. 08. 20-án, a tápiószelei Kisboldogasszony-templomban:

 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplők!

Először is engedjék meg nekem, hogy megköszönjem János Atyának, hogy e rendhagyó augusztus 20-ai megemlékezéshez helyet adott itt a Kisboldogasszony- templomban, az ünnepi szentmise keretein belül. Köszönjük!
Augusztus 20.-a nemzeti ünnepünk. Sok mindent kapcsoltak ehhez a naphoz a XX. századi évtizedek, de mi itt ma az államalapító szent királyunkról és az új kenyérről emlékezünk meg.
Számos királya, vezetője, elöljárója volt népünknek, akikről elfelejtkezhetünk, akiket elfelejthetünk, ha tudunk, de Szent Istvánról, első szent királyunkról nem.
Nem felejtjük el, mert amit alkotott, annak mindnyájan élvezzük gyümölcsét. Országot alapított, nemzetet nevelt és formált, beillesztett minket a keresztény világ közösségébe. Megtanította népét ennek a világnak igaz erkölcsére: már uralkodása éveiben is ezer évre visszatekintő értékeire.
Szent Istvánt, művét igazolta a történelem: mert itt vagyunk, pedig nálunk nagyobb népek tűntek el a történelem népeket elsodró, pusztító viharaiban! Igazolta őt a történelem Ura is, maga az Isten, az épen maradt, országot építő és népet nevelő jobbjával, szent emlékezetével.
Igazodási pont ő minden magyarnak, hívőnek és hitetlennek egyaránt, egy alappont, amit nem lehet megkerülni. Nem magának keresett dicsőséget, hanem népének javát kereste, szolgálta.
Őseink, Szent István és a többiek az ezred év alatt megtették, amit tehettek. Többnyire jól, mert vagyunk, és még itt vagyunk!
Most már rajtunk a sor. A jövő és a jelen is azon múlik, hogy mi mit teszünk, és hogyan tesszük azt. Ma nem csak emlékeznünk, de tanulnunk is kell! Tanulni a lelkiismeret szerinti életet, a felelősséget múltunkért és a jelenért, de a jövőnkért is.
Az új kenyér, amely itt most megszentelésre került, mindig jelképezte a szorgos, kitartó, kemény munkát, és a jövőbe vetett bizakodást, az életet.
Kifejezésre juttatta a köszönetet és a hálát is; a feltétlen bizalmat a „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” imával.

Augusztus 20.-a kérdése ma is aktuális: megtartjuk-e értékeinket, hűek maradunk-e igaz hagyományainkhoz, felelősséggel végezzük-e dolgainkat, tudunk-e önzetlen módon gondolkodni és cselekedni?
Segítsen ebben a Szent Király életének példája és tanítása, és segítse népét a mennyei hazából imádsága!
Isten éltessen, Magyarország!”