800 éves logo végleges

 

Május 25-én a 800 éves Tápiószele - sorozat részeként vetélkedőt szervez a Tápiószelei ...(?) Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár. Várjuk a közösségek, családi csapatok, az osztályfőnökeik, pedagógusaik ("töriesk!!! magyarosok!!!") által vezetett csapatok jelentekzést (Szeretettel várjuk a "szomszéd" településekről érkezőket is!). Intézményünk klubjainak, az intézményünket rendszeresen használóknak, a nálunk kiállítóknak, a nálunk programokat, bálokat, eseményeket szervezőknek nem kötelező,... DE...!!!...) Terék Mihályné "Bővebbenben" felsejdített kérdése-ötletei mellett játékos képfelismeréskre, kirakójátékokra, rejtvényekre, "akció-feladatokra" is lehet számítani! Jelentkezni Magyariné Birta Magdolnánál - 06 30 9263 713 -, vagy nálam - Tarnavölgyi László - 06 30 407 3974 - is lehet!

 

1.      A település első írásos említése a…Regestrum néven ismert periratok jegyzőkönyvében szerepel 1.19-es bejegyzéssel (villa, vagyis faluként) Scela néven. Itt szerepel a falu egyik lakosa, István (Stephanus), akit Némedi lakói, János, Nehol és Bersa gyilkossággal vádolnak meg, ...

2.      A település neve a régi iratokban: Scela,Scele-i, Zele, Zele-i,  Zelech, Zele, Szále,Szele, Tápió-Szele. Az elnevezés keletkezhetett a szél, mint légmozgás szóból, vagy….

3.      Már a Honfoglalást megelőző időszakokban is lakott hely volt a Tápió, Hajta környéke. Bizonyítékok erre a Blaskovich fivérek által szorgalmazott ásatások, majd a Dinnyés István által feltárt létesítmények … római kori és szkíta leletanyag, Árpád- kori ékszerek, egyhajós templom…

4.      Kezdetben a halászat –csíkászat, … A község talaja kiváló, jó minőségű volt, megfelelt az ún. … művelésnek.

5.      A sás, a nádas, a rekettye bokrok vesszőit felhasználták a …. készítésére.

6.      Az eredeti növényzet és a terület felhasználási módjára utalnak régi helyneveink: Gyeprejáró, Külsőmező, Re…..

7.      A tatárdúlás idején …

8.      Még nagyobb pusztítást, veszedelmet jelentett a török hódoltságban élni. A török az elfoglalt területet…

9.      A török kiűzésére bevonuló portyázó német csapatok …

10.  Előnyös földrajzi helyzete miatt újra benépesül a falu…

11.   Fontos helynek számított a település, mert a Sóút …

 • Ádám György …
 • Benedicty család…
 • Benkó család
 • Berkó János és fiai
 1. ...
 • Ebeczky Kálmán Rákóczi fejedelem brigadérosának…
 1. ..
 • Káldy család  – István és a fia is Pest megye …
 • A Viczián család …. Az 1848-49-es szabadságharc …
 • Viczián Albert- 501 kh. birtokosa volt. … úti, műemlékvédelmi felügyelet alatt álló kúriáját … ként használják. Ez az épület Tápiószele legrégebben épült ….. stílusú épülete.
 • Viczián István Pest megye ….ja a …. úton lakott, leginkább csak a nyári hónapokban, hiszen munkája …hez kötötte. Rövid ideig itt működött a … János festőművész által vezetett művésztelep. Később … központ. Ma Viczián-villa néven a…. Kft.tulajdona.
 • Vivzián … -jómódú, 529kh-on gazdálkodó földbirtokos. Átalakított homlokzatú kúriája a…. út mellett áll, az …. (intézmány) tartozik.
 • … család János nevű tagja Kossuth Lajos titkára volt a pénzügyminisztériumban. Pest vármegye ….je, ….i képviselő. Lakásuk ma a …. épülete, ezt megelőzően ….ként használták.
 • Simonffy család …ből származik, nemességüket I. ….Mihálytól kapták. Országos hírnevet a szelei születésű … szerzett, aki Pest megye ….je, …., a …. megalakításának lelkes támogatója, …szerző. Lakásukat lebontották, ma …. van a helyén, és a parkjából néhány idős díszfa maradt.
 • Viczián Kálmán építtette a ….., amely ma a ….

….

Blaskovch János…. Blaskovich György …

13.  A közigazgatás megszervezését, a falu megerősödését jelenti, hogy ….-ben már pecsétje volt a falunak. …-től használták a kerek pecsétet, melynek felirata: TÁPIÓ-SZELE KÖZSÉGÉNEK PECSÉTJE 1?34. Benne az ismert szimbólumokkal, Magyarország …. címerével, és csillag, …, …, …, …., karózott…, …, … utal a megélhetést biztosítókra.

14.  1796-ban …. András Magyarország leírása c. művében így ír: „Magyar falu Pest megyében. Több földesura van. Lakosai katolikusok, ….., ….ok és …ók. Határa tiszta búzát terem. A Tápió vize mellett lévén nádja van, a vize a helység alatt nagy és mély tavakat formál. Van postája, ….. és serháza.”

15.  A falu lakossága szépen gyarapodott: az 1830. évi összeírás szerint 2320 lakosa volt, 1840-ben 2834, 1920-ban már ..80, 1930-ban ..17 fő, 1941-ben .. 165, 1945-ben … 420 fő, akiknek a  túlnyomó része mezőgazdaságból él. Külterületének Halesz, ill. … részéből két új település jött létre1947, ill.1948-ban, Újszilvás ás Tápiószőlős.

16.  184. októberében járt Petőfi Sándor Tápió-Szelén, Cegléd, Nagykőrös érintésével Szabadszállásra, majd Dunavecsésre utazott.

17.  Az 1849-es tavaszi hadjárat idején, a szabadságharc részese is volt a falu. Windischgratz, csapatokat irányított Cegléd felől Szelén át Bicske, Tura irányába. A márciusban megérkező 2000 főnyi sereget a falunak kellett ellátni élelemmel. A tiszteket a falu közepén szállásolták el Viczián István portáján. (Schlick altábornagy, Stenberg ezredes. Rastick és Ottinger vezérőrnagy ) . Április 4-én a bicskei csata elején ők futamították meg Klapka György gyanútlanul vonuló seregét. A csata Damjanich János honvédeinek köszönhetően a magyar csapatok győzelmével végződött. A sebesültek ellátásában …. Mihály szelei orvos is segített. „Szele helysége 10 inget, 10 gatyát, 1 lepedőt és 2 párnahéjat” küldött a kátai Keglevich kastélyban ideiglenesen felállított kórházba. Innen irányította a magyar fősereg ellátását –élelem, hadfölszerelés… János honvédezredes. (Sírja … temetőben van). Másik kiemelkedő szelei személyiség …. alezredes, Pest város főorvosa-(Nincs emléke Tápiószelén!)

A magyarok oldalán harcolók közül-…. Mihály leveléből tudjuk, hogy „Wysocki, Dessewffy …knál van, tegnap ott volt Mészáros, Dembinszki, Perczel..”Ő maga is 1849 júliusában 12 tisztet látott vendégül. A …eszban termett szőlő vörös borával koccintottak Magyarország szabadságára.

1949.július 21-én két honvéd és egy kocsis hal meg Szelén, akik valószínű már sebesülten érkeztek ide. Sírjuk helye nem ismeretes.

…. János ősei régóta rendelkeztek szelei birtokkal. 1821-ben született, jogot tanult, Pest megye aljegyzője lett. A márciusi ifjakhoz tartozott. Kossuth titkára, századosi, majd őrnagyi rangban. A világosi fegyverletétel után bujdosásra kényszerül, Haynau elől. Távollétében halálra ítélik. . Előbb Jókaival Erdélybe menekül, majd … Imre bújtatja, de mindkettőjüket besúgók feljelentik, börtönben raboskodik. Haynau menesztése után kegyelmet kap, és szelei birtokaira tér vissza. 1861-től Pest megye …je, majd ….

18.  Az első világháborúban 240, a másodikban … szelei katona hal meg. –Emlékmű

19.  19...ben lett Tápiószele nagyközség.

20.  20..-ben lett város.

21.  Címere és zászlója

22.  Kulturális és vallási élete

23.  Üzemei

24.  Boltok

25.  Közlekedés

26.  Városi ünnepek, rendezvények                                 Összeállította: Terék Mihályné