tpkwamkkasztalképkicsi2élesWass Albert Művelődési Központ és Könyvtár a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET művelődésszervező munkakör betöltésére

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 7.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Művelődésszervezői feladatok ellátása, a kulturális központ rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása, propaganda anyagok készítése és terjesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi intézményekbe történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         főiskolai végzettség,

         művelődésszervezői szakképzettség,

         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         művelődésszervezői szakmai tapasztalat, helyismeret

         a kulturális intézmény programjaihoz való rugalmas alkalmazkodás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak sikeres pályázat esetén nyújtandó be, de a kinevezésnek feltétele),

         képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

         eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak),

         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. szeptember 30.

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. október 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást Tarnavölgyi László nyújt a 06-29/635-437 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója részére kell eljuttatni

         postai úton vagy személyesen: a 2241 Sülysáp, Szent István tér 7. címre,

         elektronikus úton: a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

         Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu) és helyi lapja