2016.11.18. Németh Csaba könyvbemutatója Tápiógyörgyén tapiokulturakicsikollCsaták, háborúk, forradalmak, véres események sora. A diákok többsége legfeljebb a dolgozatok, felelések miatt lapoz bele a történelemkönyvébe. S bizony, a nagyközségnyi, kisvárosnyi települések 5-10-15 ezernyi lakójából itt, a Tápió-vidéken is alig akad pár tucat, egy-két száz tisztelgő polgár egy-egy emléknapon, nemzeti ünnepen. tapiokultura.huTL.KÉPEK

A tanárnők, a tanár urak, a szónokok sorolják a számokat: ekkor és akkor, ebben meg abban a csatában, háborúban ennyi meg annyi halott, katona. Dicső hadvezérek, hősök nevei. Tetteiket talán, de sorsukat nem ismerjük s ebben a gyors világban, ahol napi hír a véres háború, a mindennapi terrorizmus, nincs már közünk a saját múltunkhoz sem.

De ha neve van a történelemnek, és úgy hívják, hogy Id. Balázs Vendel, aki Tápiógyörgyén született 1881. október 27-én, Balázs Mihály és Dömök Emerencia gyermekeként, és később abban a Tövis utca 9. szám alatti házban élte le az életét családjával, amely ma is áll még? Ha ez az ember meséli el gyöngybetűkkel, ceruzával egy vonalas füzetbe írt naplóban mindazt a szenvedést, amit úgy hívnak, hogy I. világháború, akkor már a tápiógyörgyeiek is belelátnak az idő mélységes mély kútjába.

Id. Balázs Vendel egyike volt azon 1100 tápiógyörgyei férfinak, fiúnak, aki sorozottként, önkéntesként megélte a lelkesedő hazafiáság eufóriájából évekig tartó értelmetlen szenvedéssé váló, testi-lelki nyomorúságot, egyéni és családi tragédiát okozó borzalmat. Ez a mélyen vallásos, családszerető, de alig iskolázott, egyszerű parasztember olyan tehetséggel áladatott meg, amelynek segítségével rendkívüli érzékletességgel, már-már irodalmi stílusban volt képes tragikus sorsát megírni.

A leszármazottak által generációról generációra megőrzött naplóról lassan a családtagokon kívül a szomszédok, a nagyközségük múltjára kíváncsi tápiógyörgyeiek is tudomást szereztek. Németh Csaba történelemtanárt, tápógyörgyei helytörténészt, lokálpatriótát évek óta foglakoztatta a napló kiadásának a gondolata. Történészi szakmaiságát dicséri, hogy ez a megjelentetés addig nem történt meg, amíg azt nem előzte meg az évekig tartó gondos kutató munka.

Németh Csaba a helyi lapban megjelent felhívásokban, a település megemlékezésein, közösségi eseményein, fórumain kérte falubélijeit, hogy a felmenőikről rájuk maradt I. világháborús leveleiket, dokumentumaikat, képeiket, élőszóban rájuk hagyott történeteiket feldolgozásra adják át neki. Házról házra járva lassan minden múltbéli helyi emlékmorzsát felgyűjtött, majd azokat átrostálta a kutató tárgyilagos szakmaiságának rostáján: levéltárakban kutakodott, lajstromokat, jegyzőkönyveket, ezredtörténeteket bújt, de még a régi osztrák lapokat is átlapozta.

Az eredeti irka 200 oldala a most megjelent könyvben úgy 60 lapot tölt meg, amelyet a Szerző még 120 oldalnyi történelmi tényanyaggal, Tápiógyörgye a teljesség igényére törekedő I világháborús történelmének leírásával, drámai egyéni sorsok bemutatásával, a falu életében talán a mára is kiható akkori társadalmi-, demográfia-, gazdasági-, szociológiai változások leírásával és gazdag képanyaggal ölel körbe.

A könyv kiválóan szerkesztett!

Arányos mértékű az előszó, a magyarázó tényanyag. A képek jó minőségben, a szöveghez illeszkedve helyeztettek el a megjelent munkában. A lábjegyzetek, a források, adatközlők felsorolása precíz, szakszerű.

A könyvet jó kézbe venni, szemnek is tetszetős belelapozni!

A remek szerkesztés mellett a keményborító, a fedőlap, a papírminőség, a szélesen hagyott margó, a tördelés is minőségi teljesítmény, amely a tipográfia- és a grafikai tervezést is elvégző Katona Krisztián tápiószelei Tápió Nyomda Kft-jét dicséri.

Németh Csaba munkáját Udovecz György hadtörténész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum ny. múzeumpedagógiai és hagyományőrző osztályának szakreferense, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tagozati alelnöke lektorálta.

Korrektor – Füle Zsuzsanna

Kiadó: az a Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság, amely Németh Csaba elnökletével a település egészét összefogó, sokoldalú és eredményes értékőrző és közösségszervező egyesület.

November 18-án, a tápiógyörgyei Művelődési Ház teltháznyi közönsége előtt Udovecz György mellett Varró István polgármester, Bihari József, a nagyközség díszpolgára, a Pest megyei múzeumok ny. igazgatója és a lektor is méltatta Németh Csaba: Tápiógyörgye története az első világháborúban – Id. Balázs Vendel naplójával című könyvet.

A rendezvényen tehetséges tápiógyörgyei fiatalok működtek közre.

Németh Csaba tápiógyörgyei, ám történelemtanárként évek óta Farmoson tanít. Pedagógusi munkáját jellemzi, hogy közéleti-, írói megnyilvánulásain, vagy éppen a Tápió-vidéki sporteseményeken is követik őt farmosi tanítványai. Most, ezen alkalommal is jelen volt néhány kulturáltan viselkedő, figyelmes diák, akikre büszke lehet a nézők között ülő farmosi polgármester, Horváth László is.

(A könyvebemutató alkalmával Bihari József Pest megye történelmi címerét ábrázoló éremmel és oklevéllel köszönte meg Varró Istvánnak a tápiógyörgyei civil kezdeményezésket évek óta támogató segítségét.)

Példaértékű, hogy a kiadó baráti társaság teljesen önállóan, önkormányzati támogatás kérése nélkül, saját forrásból gazdálkodva jelentette meg a könyvet, amelyet rendkívül alacsony áron, 2000 Ft-ért árusít!
Németh Csaba e közösség elnökeként, lokálpatriótaként és képviselőként is megfogalmazta azt a rendkívül szimpatikus véleményét, amely szerint az igazi civil közösségek célja nem az önkormányzati támogatások begyűjtése, hanem olyan faladatok, küldetések teljesítése, amelyekkel a település egészét gazdagítja az adott egyesület, kör.

Id. Balázs Vendel naplójának kiadásával, Németh Csaba történeti munkájával nem csak tápiógyörgye valamennyi egykori katonájának és családjaiknak állítatott emléket. A könyv bármely, nem tápiógyörgyei, nem Tápió-vidéki olvasó számára is olyan olvasmány, amely hitelesen, emberközelien mutatja be a világtörténelem hazánkat is megnyomorító kataklizmáját.

Tarnavölgyi László – tapiokultura.hu

( Tápiógyörgye története az első világháborúban –Könyvajánló)