altA kókai szervezők invitáló sorai egy olyan vallási eseményről szólnak, amely az anyaországi és a határon túli magyarság összetartozást is szimbolizálni, erősíteni kívánják.

A tavalyi év hagyományteremtő kezdeményezését folytatva idén is eljut hozzánk, kókai hívekhez is az össznemzeti egymásra találást elősegítő feltámadási menet, melynek szakrális, szimbolikus jelképe egy Árpád-kori szárnyas kereszt motívumot ábrázoló fafaragás.

 

Ez a kb. 3000 km-es zarándoklat húsvéttól pünkösdig tartóan, a Balatontól Csíksomlyóig, eszmeileg egy szívet rajzolva áthalad az egész Kárpát-medencén, hogy ezáltal hirdesse a feltámadott Krisztussal való szövetségünket, s a határokon átívelő nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát.

Április 25-én, vasárnap este 19 órakor a váraki vaskereszttől indulva gyalogosan, énekszóval kísérjük majd be a Feltámadási Jelvényt a templomunkba, ahol egy rövid fogadási ünnepséggel, áldással és településünk emlékszalagjának felkötésével köszöntjük.

Fogadjuk szeretettel minél többen, hogy Mind Egy-ként érezhessük át a kisugárzó szeretetét és az általa közvetített lelki üzeneteket.

„Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” (Jn 17.11.)

 

Béke legyen velünk!   A kókai szervezők