A Tápió-vidék legnevezetesebb történelmi települése Tápióbicske. A gazdag európai államok által ma is pellengére állított Magyarország az 1389-es rigómezei csata után vált a kontinens keresztény kultúrájának védőbástyájává. Majd’ 140 éven át, 1526-ig sikerrel álltunk ellen az oszmánok túlerejének, aztán másfél évszázadig használt minket a Habsburg birodalom „ütköző zónának”. Bocskai, Rákóczi után, 1848-ban, egy kivéreztetett, de újra éledő nemzet kérte vissza régi helyét a Kárpát-medencében. Akkor sem láttak minket szívesen. A németek, franciák, angolok… finnyásan fordították el fejüket, amikor az középkori monarchiák önkényét őrző orosz cár és osztrák császár sokszoros túlereje támadt rá a polgári demokráciát álmodó magyarságra. Egyenlőtlen volt a harcunk, de eleink heroizmusa a mai napig büszkeséggel tölti el mindannyiunk szívét. A dicsőséges ’49-es Tavaszi hadjárat Tápióbicskei csatájának hőseire tisztességgel emlékeztek a település polgárai. KÉPEK